Điểm báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN HÒA

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

287

87

59

54

44

43

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

287

87

59

54

44

43

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

 

 

 

 

 

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

223

64

47

45

34

33

2

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

64

23

12

9

10

10

3

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

212

64

47

40

28

33

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

247

59

54

44

42

48

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số)

287

87

59

54

44

43

a

Trong đó:HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

101

30

20

19

17

15

b

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)

12

 

 

 

5

7

2

Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

  

Hòa Hậu, ngày 30 tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

 

Trần Thị Mai


 

Tác giả:

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5