Điểm báo

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                                 

TRƯỜNG TH NHÂN HÒA

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

I

Điều kiện tuyển sinh

 Tốt

 Tốt 

    Tốt

  Tốt

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Giáo dục Tiểu học 

Giáo dục Tiểu học  

Giáo dục Tiểu học  

Giáo dục Tiểu học  

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Thường xuyên,

tích cực 

Thường xuyên, tích cực  

Thường xuyên, tích cực  

Thường xuyên,

 tích cực  

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 Tốt

 Tốt 

    Tốt

  Tốt

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 Tốt

 Tốt 

    Tốt

  Tốt

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 Tốt

 Tốt 

    Tốt

  Tốt

 

 

Hòa Hậu, ngày 10 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

 

 

Trần Thị Mai


Tác giả:

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5