Điểm báo

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC LỚP
Lớp học và học sinh năm học 2016 - 2017

           Năm học 2016 - 2017 trường Tiểu học Nhân Hòa có 10 lớp, 237 học sinh, trong đó nữ:  học sinh.

 

Khối 1

            Khối 1 năm học 2016 - 2017 có 2 lớp, 55 học sinh, nữ    học sinh.

 

1- Lớp 1 A 

            Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Trần Thị Hồng

            Sĩ số:    28 học sinh, nữ    học sinh.

2- Lớp 1B

            Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Trần Kim Trang

            Sĩ số:     27 học sinh, nữ   học sinh

 Khối 2

            Khối 2 năm học 2016 - 2017 có 2 lớp, 45 học sinh, nữ    học sinh.

 

1- Lớp 2 A 

            Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Trần Thị Huyền Trang

            Sĩ số:    23 học sinh , nữ    học sinh.

2- Lớp 2B

            Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Trần Thị Huyền

            Sĩ số:     22 học sinh, nữ    học sinh

Khối 3

            Khối 3 năm học 2016 - 2017 có 2 lớp, 42 học sinh, nữ     học sinh

 

1- Lớp 3A 

            Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Đỗ Thị Thanh Nhàn

            Sĩ số:    22 học sinh , nữ    học sinh.

2- Lớp 3B

            Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Nguyễn Thị Quế

            Sĩ số:     20 học sinh, nữ     học sinh.

Khối 4

            Khối 4 năm học 2016 - 2017 có 2 lớp, 50 học sinh, nữ    học sinh.

 

1- Lớp 4A 

            Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Trần Thị Thơ

            Sĩ số:    26 học sinh, nữ     học sinh

2- Lớp 4B

            Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Trần Thị Hà

            Sĩ số:     24 học sinh, nữ    học sinh.

Khối 5

            Khối 5 năm học 2016 - 2017 có 2 lớp, 45 học sinh, nữ    học sinh

 

1- Lớp 5A 

            Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Trần Thị Thanh Trà

            Sĩ số:    23 học sinh, nữ     học sinh.

2- Lớp 5B

            Giáo viên chủ nhiệm: Cô giáo Trần Thị Nguyệt

            Sĩ số     22 học sinh, nữ      học sinh.


 

Tác giả:

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5