Điểm báo

Tuyển sinh lớp 1

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HOÀ

 


Số: 33/QĐ - THNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


        Hòa Hậu, ngày 24 tháng 07 năm 2017

 

 

BIÊN BẢN

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018

 


I. Thời gian:  7 h 30 phút, ngày 24 tháng 07 năm 2017

II. Địa điểm:  Trường tiểu học Nhân Hòa

III. Thành phần:

       1. Bà Trần Thị Mai - Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội đồng.

       2. Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng - Phó chủ tịch Hội đồng.

       3. Bà Trần Thị Huyền Trang - Giáo viên- Thư ký HĐSP- Ủy viên.

       4. Bà Đỗ Thị Thanh Nhàn - Giáo viên - Trưởng ban TTND - Ủy viên.

       5. Bà Trần Thị Kim Trang - Giáo viên dạy lớp 1- Ủy viên

       6. Bà Trần Thị Hồng - Tổ trưởng tổ CM tổ 1 - Ủy viên.

IV. Nội dung:

1. Bà Trần Thị Mai – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quán triệt các văn bản:

- Công văn số 692/SGDĐT-GDTH ngày 24/5/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018;         

- Công văn số 578/PGDĐT -GDTH ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Phòng Giáo dục Đào tạo Lý Nhân về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018 và ôn tập hè 2017 cho học sinh Tiểu học; 

- Kết quả điều tra số học sinh và dự kiến số liệu tuyển sinh của nhà trường đã duyệt kế hoạch phát triển năm học 2017-2018;

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

  - Bà Trần Thị Mai - Chủ tịch Hội đồng - Chỉ đạo chung.

  - Bà Trần Thị Thu Hà; Đỗ Thị Thanh Nhàn:  Rà soát các thông tin trong hồ sơ dự tuyển, kiểm tra đối chiếu, khớp thông tin giấy khai sinh bản sao và bản chính, giấy chứng nhận qua lớp mẫu giáo 5 tuổi.

  - Bà Trần Thị Hồng: Ghi xác nhận khớp các thông tin vào mặt sau bản sao giấy khai sinh và hướng dẫn CMHS kí nộp hồ sơ.

  - Bà Trần Kim Trang: Tổng hợp danh sách đăng ký tuyển sinh

3. Các công việc đã thực hiện:

3.1. Kiểm tra danh sách và hồ sơ của học sinh đăng ký dự tuyển sinh :

- Tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh: 61em. Trong đó:

+ Hộ khẩu thường trú tại xã: 61 em

+ Tạm trú: 0 

+ Ngoài địa bàn: 0 

+ Giới tính: Nam: 26;  Nữ: 35 em

+ Đúng độ tuổi (sinh 2011): 61 em

+ Trước tuổi quy định: 0 

+ Lớn tuổi hơn quy định: 0

+ Số học sinh là người dân tộc thiểu số: 0

3.2. Thu nhận hồ sơ:

          + Đơn xin vào lớp 1: 61 đơn

          + Giấy khai sinh bản sao hợp lệ: 122 bản

          + Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: 61 bản

 Tổng số học sinh có đủ hồ sơ theo quy định: 61 em

* Đánh giá: Hồ sơ thu nhận đầy đủ, hợp lệ đảm bảo tính pháp lý.

4. Kết quả xét tuyển sinh vào lớp 1:

     Căn cứ vào điều kiện, Quy chế Tuyển sinh trường tiểu học về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh bậc tiểu học năm học 2017-2018.  Hội đồng đã tiến hành xem xét từng trường hợp để xét kết quả như sau:

- Tổng số học sinh đăng ký dự tuyển: 61em

- Tổng số học sinh được xét tuyển: 61em ( Có danh sách  kèm theo); Trong đó:

+ Hộ khẩu thường trú tại xã: 61 em.

+ Tạm trú: 0 

+ Ngoài địa bàn: 0

+ Giới tính: Nam: 26   em ; Nữ:  35 em

+ Số học sinh là người dân tộc thiểu số: 0

- Tổng số học sinh không được xét tuyển: 0

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 ngày 24 tháng 7 năm 2017. Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, 01 bản lưu tại trường. Biên bản này được đọc lại cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh cùng nghe và nhất  trí 100% với những nội dung đã ghi.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                                                        THƯ KÝ

 

 

 

 

Trần Thị Mai

                                                                                     Trần Thị Huyền Trang

                                               CÁC THÀNH VIÊN
 

Tác giả:

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5