Thông báo

Nội dung chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra Đề án Ngoại 2020 của tỉnh

Nội dung chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra Đề án Ngoại ngữ 2020 của tỉnh

1. Hồ sơ thực hiện Đề án Ngoại ngữ 2020:

1.1. Các văn bản chỉ đạo cấp trên:

Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 về việc Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Công văn số 8225/BGDĐT-GDTH ngày 30/11/2012

Công văn số 3032/BGDĐT–GDTH ngày 09 tháng 5 năm 2013

Quyết đinh Số: 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016

1.2. Các văn bản của Sở, Phòng GD-ĐT (Từ năm 2011-2017)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án NN 2020 các năm của Phòng GD-ĐT

Kế hoạch SHCM các năm của Phòng GD-ĐT

Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án NN của Phòng GD-ĐT (Công văn sử dụng thiết bị phòng học tiếng anh, Công văn tập huấn các năm, Công văn công tác tháng, Công văn hướng dẫn kiểm tra định kì, …)

1.3.Các văn bản triển khai của nhà trường (Từ năm 2011-2017)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án NN 2020 các năm của nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, Các kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ GV tiếng Anh, mua sắm bổ sung thiết bị phòng học tiếng Anh, các biên bản SHCM tiếng Anh …

Phân công chuyên môn các năm của nhà trường

Các bảng tổng hợp báo cáo thiết bị các tháng, năm của nhà trường, tổng hợp kết quả kiểm tra các năm

2. Công tác chuẩn bị

- Các trường kiểm tra, rà soát thiết, vệ sinh thiết bị phòng học tiếng Anh; bổ sung, sửa chữa kịp thời các thiết bị hỏng đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh tại phòng học bộ môn.

-Hiệu trưởng các trường chỉ đạo giáo viên tiếng Anh chuẩn bị tốt các tiết dạy; thực hiện đúng quy chế chuyên môn, thời khóa biểu và sử dụng có hiệu quả thiết bị phòng học bộ môn.

-Giáo viên chuẩn bị việc trả lời phỏng vấn về việc dạy và học tiếng Anh trong trường tiều học những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020.

Trên đây làThôngbáovà một số nội dung chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra việc triển khai dạy học môn Tiếng Anh tiểu học theo Đề án ngoại ngữ 2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển khai và thực hiện nghiêm túc./.

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5