Thông báo

Thông báo về các mốc thời gian của cuộc thi E-learning lần thứ 4


- Các sở giáo dục tỉnh/ thành phố hoàn thành việc tổ chức cuộc thi cấp địa phương trước ngày 30/11/2016.

- Ban tổ chức tiếp nhận bài dự thi :từ ngày 1/12/2016 đến ngày 1/1/2017 theo thông tin in trên dấu bưu điện.
- Thời gian công bố kết quả và giải thưởng trước ngày trước ngày 10/4/2017.
- Thời gian tổ chức lế tổng kết và trao giải cuộc thi : tháng 5/2017

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5