tin tức-sự kiện

Kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2016-2017

- Căn cứ kế hoạch số 189/PGD - GDTH ngày 10/3/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối HKII năm học 2016 - 2017. 

- Trường Tiểu học Nhân Hòa đã xây dựng kế hoạch ôn tập và thi cuối học kì II đảm bảo:

+ Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả công tác kiểm tra định kì bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu theo qui định ở Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học;

+ Đảm bảo việc đánh giá sát nội dung chương trình dạy học theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định.

+ Kiểm tra cuối học kì II là kiểm tra định kì, làm cơ sở để đánh giá khả năng, năng lực và mức độ đạt được của học sinh trong quá trình học tập cũng như năng lực giảng dạy của giáo viên trong năm học, đồng thời là cơ sở định hướng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018.  Bài kiểm tra cuối học kì II được xây dưới dạng một bài kiểm tra gồm phần trắc nghiệm khách quan và tự luận, như các bài kiểm tra định kì khác. Bài kiểm tra gồm nhiều nội dung, kiến thức và kĩ năng trọng tâm thuộc khối lớp,  bảo đảm đánh giá đúng khả năng, năng lực của học sinh để học sinh đủ khả năng học tập ở các lớp trên. Tuy nhiên, đợt kiểm tra với mục đích là đánh giá, vì vậy bài kiểm tra không có tính đánh đố,  thi thố, xếp vị thứ nên không gây căng thẳng, tạo áp lực cho học sinh, phụ huynh.

+ Kì thi bảo đảm đúng qui trình, khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực chất việc dạy và học, khoa học và bảo mật trong quá trình ra đề, kiểm tra và xử lí kết quả

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Tác giả: thnhanhoa

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5