tin tức-sự kiện

NÂNG CAO NĂNG LỰC RA ĐỀ KTĐK CHO CB, GV

     Để thực hiện tốt việc ra đề kiểm tra định kì - 4 đợt, đối với các môn học đánh giá bằng điểm số cho cấp tiểu học tại các thời điểm theo quy định trong Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, vào  2 ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2016.

       Theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp tỉnh và đại diện giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học, nhằm:

   - Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp tỉnh và đại diện giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học về việc xây dựng đề kiểm tra định kì.

    - Thống nhất nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận, theo 4 mức đọ ra đề.  Các thầy cô cảm thấy khó khăn, lúng túng khi xây dựng đề kiểm tra cuối học kì I sao cho đạt Chuẩn kiến thức kĩ năng, sao cho gắn với thực tiễn gắn với yêu cầu cần đạt trong thông tư 22. 

   Hi vọng rằng sau đợt tập huấn tất cả CBQL, GV các nhà trường nắm được mức độ ra đề kiểm tra sao cho sát với thực tế, phù hợp với chuẩn KTKN và đánh giá đúng năng lực của người học.

Tác giả: thnhanhoa

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5