tin tức-sự kiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tỉnh Hà Nam đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tỉnh Hà Nam đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2018

Chiều ngày 24/01/2019, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam về công bố kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục - xóa mù chữ theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Theo biên bản kiểm tra về kết quả phổ cập giáo giục - xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tỉnh Hà Nam: Kết luận tỉnh Hà Nam đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Trước đó, trong 02 ngày (23-24/01/2019) đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có làm việc với Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ của 6 huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, xem xét hồ sơ của 6 huyện/thành phố, xem xét hồ sơ của một số xã/phường/thị trấn, kiểm tra thực tế tại 02 xã/phường/thị trấn, một số trường tiểu học, trường trung học cơ sở và tại mỗi xã/phường/thị trấn kiểm tra trực tiếp tại 02 hộ gia đình. Trong thơi gian làm việc, đoàn đã kiểm tra một số tiêu chí quan trọng như: Số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ 100%; đối với trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 98,84%. Số trẻ đến 14 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ 99,65% . Đối với xóa mù chữ, toàn tỉnh số người trong độ tuổi 15-60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 đạt tỷ lệ 99,99%. Đội ngũ nhà giáo tham gia  dạy học, theo dõi công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ có 100% giáo viên mầm non và THCS đạt chuẩn trình độ đào tào; đối với cấp tiểu học đạt trên 99%. Toàn tỉnh Hà Nam có 380/496 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 76,6 %. Đây là tỷ lệ nằm vào tốp đầu cả nước. Với kết quả đáng ghi nhận đó đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết luận tỉnh Hà Nam đạt chuẩn phổ cập giáo dục năm 2018.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đề nghị với tỉnh Hà Nam: Xác định nhận thức phổ cập giáo dục - xóa mù chữ là trách nhiệm của các ngành và cả hệ thống chính trị, tỉnh cần tiếp tục xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể về công tác phổ cập giáo dục để chỉ đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ; cần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chuyển từ phát triển giáo dục về quy mô sang phát triển giáo dục về chất lượng; quan tâm đến điều kiện đảm bảo cho  giáo dục, cho giáo viên có môi trường làm việc tốt nhất; đổi mới công tác quản lý điều hành, cần chuyên nghiệp hóa chuyên môn để phát triển giáo dục toàn diện;  điều chỉnh và bổ sung đội ngũ giáo viên để sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh: Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nam cần quyết tâm giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, duy trì nâng cao các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tại các cơ sở giáo dục; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực người học; đổi mới công tác quản lý  theo hướng tăng tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở; thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và các biện pháp phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở; tiếp tục thực hiện xây dựng và nâng cao trường chuẩn quốc gia, không để xảy ra hiện tượng học sinh bỏ học ở các cơ sở trên toàn tỉnh Hà Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo tỉnh Hà Nam ký kết biên bản công bố Hà Nam đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ

Tại buổi làm việc Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo tỉnh Hà Nam ký kết biên bản công bố Hà Nam đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2018

 

Tác giả: thnhanhoa

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5