Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5
  

giới thiệu

    TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HÒA - NƠI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

                                     A- LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

   Tiền thân trường Tiểu học Nhân Hòa xã Hòa Hậu là trường Phổ thông cơ sở xã Hòa Hậu. Năm 1994 trường được tách ra và mang tên “ Trường Tiểu học Nhân Hòa Xã Hòa Hậu”.

        Qua nhiều năm phát triển và trưởng thành các thế hệ thày giáo, cô giáo luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo. Nhiều thày cô tận tụy, say sưa với công việc, hết lòng vì học sinh thân yêu. Chính vì vậy các thế hệ học sinh của nhà trường đã trở thành những công dân tốt. Nhiều người thành đạt trên mọi lĩnh vực đang sinh sống và đang công tác trên mọi miền đất nước.

        Những năm trường mới thành lập còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song nhà trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hòa Hậu, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương trường tiểu học Nhân Hòa đã ổn định và từng bước đi lên. Từ năm học 2007-2008 đến nay, trường Tiểu học Nhân Hòa liên tục được công nhận tập thể lao động Tiên Tiến. Năm học 2008 – 2009 trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Năm học 2010-2011 trường đạt “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

      Trong những năm qua, nhà trường đã có nhiều thày, cô giáo được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

      Những kết quả trên đã khẳng định truyền thống dạy và học của nhà trường, tinh thần trách nhiệm của các thày giáo, cô giáo, sự nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện của các em học sinh trong các phong trào thi đua của nhà trường và là địa chỉ đáng tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh khi gửi con em đến trường.

      Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học Nhân Hòa xã Hòa Hậu quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn tô thắm thêm truyền thống “ Dạy tốt - Học tốt” của nhà trường, góp phần xây dựng quê hương Hòa Hậu ngày càng giàu đẹp, văn minh.


                       B- THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG NĂM HỌC

2016 - 2017

1. Số lớp, học sinh: Năm học: 2016-2017 có 10 lớp với 237 học sinh.

               Khối 1 :    2 lớp   -  55 học sinh

               Khối 2 :    2 lớp   -   45 học sinh

               Khối 3 :    2 lớp  -   42 học sinh

               Khối 4 :    2 lớp   -   50 học sinh

               Khối 5 :    2 lớp  -    45 học sinh

2. Đội ngũ, cán bộ , giáo viên : 19 – CBQL: 02

    Tổng số GV: 15 Trong đó nữ : 14      Biên chế 10. HĐ : 5

-         Giáo viên văn hoá : 11       GV chuyên biệt: 4

-         Trình độ : ĐHSP : 7  ;  CĐSP: 10  TC: 2

3.Cơ sở vật chất của trường:

- Số phòng học: 10 và 8 phòng chức năng, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đổi mới giáo dục.

- Thư viện đạt chuẩn Quốc gia

- Khuôn viên, quang cảnh trường đảm bảo Xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí trường học thân thiện.

       4. Những thuận lợi , khó khăn:

         a. Thuận lợi:

           Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương luôn chăm lo sự nghiệp giáo dục

-         Trường đạt chuẩn Quốc gia.

-         Đội ngũ giáo viên đạt tỷ lệ: 15/10 = 1,5 gv/lớp. 100% GV có trình độ đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 15/15 = 100%. Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, nhiệt tình trách nhiệm với công việc.

-         Cơ sở vật chất đảm bảo việc tổ chức thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

 b.Khó khăn:

   - Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các phòng chức năng chưa có đủ để phục vụ cho các hoạt động… Vì vậy khi tổ chức một số hoạt động còn có những khó khăn nhất định.

- Một số giáo viên mới ra trường còn  bỡ ngỡ trong việc tổ chức, hướng dẫn học sinh trong các hoạt động.

C- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách.

3. Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.

4. Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

5. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

6. Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

8. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

D. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị, phấn đấu trở thành mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Các mục tiêu cụ thể

          - Mục tiêu ngắn hạn: Duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia

          - Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2020, phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

          + Chất lượng giáo dục được khẳng định trong tốp những trường có chất lượng khá cao của Lý Nhân.

          + Đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn II

II- CHỈ TIÊU

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Phấn đấu đến năm 2016 có 100% cán bộ, GV, nhân viên được đánh giá loại Khá trở lên trong đó 30% cán bộ, GV xếp loại Xuất sắc về năng lực chuyên môn  theo chuẩn nghề nghiệp  và chuẩn HT; PHT, trong đó có 25 - 30% đạt giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

          - 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác. Có 20% trở lên số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin.

2. Học sinh

- Qui mô: 

          + Phát triển lớp học: 10 lớp (2015);  10 lớp (2016); 10 lớp ( 2017); 11 lớp (2018); 11 lớp ( 2020)

- Kế hoạch huy động: Hàng năm huy động 100% số trẻ 5 tuổi  vào lớp 1; Đảm bảo duy trì sĩ số  100%.

          - Chất lượng học tập: 100% học sinh đạt yêu cầu các môn học

          - Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:

          + Chất lượng đạo đức: 100% HS đạt chuẩn về năng lực, phẩm chất theo TT30/ 2014

          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

3. Cơ sở vật chất

          - Xây mới 4 phòng học chức năng

          - Giữ gìn khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “xanh -sạch -đẹp”.

          - Đảm bảo giữ gìn các công trình vệ sinh  tự hoại cho giáo viên và học sinh.

4.Chỉ tiêu thi đua

- Trường: Giữ vững danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến, cơ quan văn hoá.

- Chi bộ Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

- Các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn TNCS, Liên đội TNTP đạt Vững mạnh

- Hàng năm có từ 50 - 70% CB, GV, NV đạt danh hiệu LĐTT, trong đó có 15% CBGV đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.