Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5
  

Tổ chức

  • Tổ Hành Chính

  • Địa chỉ: Xóm 21-Hòa Hậu-Lý Nhân-Hà Nam
  • Email: nhanhoa@gmail.com
  • Điện thoại: 03513 875 848
TT Thông tin
1
Họ tên: Đào Thị Tuyến
Vị trí: Kế Toán
Email: daokimtuyen1981@gmail.com
Điện thoại: 0919122581
2
Họ tên: Trần Thị Thu Liên
Vị trí: Văn Thư
Email: lienc1nhanhoa@gmail.com
Điện thoại: 03513875818