Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
40/UBND-KT&HT
Về việc đảm bảo cung cấp điện liên tục sử... Chi tiết
2020-01-09
19/PGDĐT-NGLL
V/v rà soát, lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhâ... Chi tiết
2020-01-09
4/KH-UBND
Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 ... Chi tiết
2020-01-07
29/UBND-TN&MT
Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trườ... Chi tiết
2020-01-07
18/SGDĐT-CTTT
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung qu... Chi tiết
2020-01-07
57/2019/QĐ-UBND
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều c... Chi tiết
2020-01-03
05-PGDĐT-GDTH
V/v chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn sách gi... Chi tiết
2020-01-03
66/KH-BCD
Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấ... Chi tiết
2020-01-03
2929/SGDĐT-GDTH
Về việc chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn S... Chi tiết
2020-01-03
2889/SGDĐT-CTTB
Về việc sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ sư ph... Chi tiết
2020-01-03
3488/QĐ-PGDĐT
Quyết định về việc ban hành Điều lệ HKPĐ huy... Chi tiết
2020-01-02
65/QĐ-BCĐ
Quyết định về việc thành lập BTC Hội khỏe Ph... Chi tiết
2020-01-02
3464/PGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn công tác tháng 01/2020 cấp Tiểu h... Chi tiết
2019-12-31
3161/PGDĐT
ề việc sử dụng Sổ tay hướng dẫn xây dựng, ... Chi tiết
2019-12-30
3659-UBND-NC
Về việc tăng cường công tác quản lý và phòng ... Chi tiết
2019-12-27
73/VH-XH
khảo sát nhà vệ sinh trường học trên địa bàn... Chi tiết
2019-05-13
654/PGDĐT-CNTT
CÔNG VĂN TỔ CHỨC HỘI THI TIN HỌC TRẺ NĂM 2019 C... Chi tiết
2019-05-13
653/PGĐT-TCCB
khảo sát nhà vệ sinh trường học trên địa bàn... Chi tiết
2019-05-10
762/QĐ-SGDĐT
Quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận... Chi tiết
2019-05-08
633/GDĐT-KĐCL
tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất ... Chi tiết
2019-05-06
722/QĐ-SGDĐT
Quyết định tập huấn tổ trưởng tổ chuyên mô... Chi tiết
2019-05-04
708/SGDĐT-CTTT
Hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật ... Chi tiết
2019-05-03
217/CV-KSBT
Nộp kinh phí mua sữa học đường... Chi tiết
2019-05-03
66/VH-XH
Khảo sát nhà vệ sinh trường học... Chi tiết
2019-05-03
367/UBND-VP
Tổng kết năm học 2018-2019... Chi tiết
2019-05-02
624/TrT-PGDĐT
giấy triệu tập... Chi tiết
2019-05-02
625/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 5/2019... Chi tiết
2019-05-02
623/QĐ-GDĐT
Quyết định thành lập đoàn tham gia hội thi Đìn... Chi tiết
2019-05-02
699/SGDĐT-CTTT
Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và VSM... Chi tiết
2019-05-02
53/KH-UBND
Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em... Chi tiết
2019-05-02
652/QĐ-SGDĐT
Quyết định thành lập đoàn tham gia hội thi Đìn... Chi tiết
2019-04-26
645/SGDĐT-CTTT
Tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh... Chi tiết
2019-04-26
537/PGDĐT-GDTH
HƯớng dẫntổ chức nghiệm thu bàn giao học sinh ... Chi tiết
2019-04-25
531/GDĐT-TCCB
Hướng dẫn làm hồ sơ chuyển nơi công tác năm 2... Chi tiết
2019-04-25
332/UBND-LĐTBXH
Hướng dẫn tổ chức thực hiện tháng hành độn... Chi tiết
2019-04-24
331/UBND-GDĐT
Tăng cường công tác quy định về đạo đức nh... Chi tiết
2019-04-24
62/SGDĐT
Phổ biến thông tin giải thưởng trường học sin... Chi tiết
2019-04-24
630/SGDĐT-HD
Hướng dẫn các quy định về đào tạo sau đại ... Chi tiết
2019-04-24
618/SGDĐT-CTTT
Tăng cường công tác tuyên truyền ATGT cho học sin... Chi tiết
2019-04-23
321/UBND-VP
Trực và báo cáo dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5... Chi tiết
2019-04-22
571/SGDĐT-GDTH
Kiểm tra định kỳ học kỳ 2... Chi tiết
2019-04-16
283/UBND-NN
Tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn C... Chi tiết
2019-04-12
267/UBND-LĐTBXH
tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh... Chi tiết
2019-04-10
277/UBND-LĐTBXH
Hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019... Chi tiết
2019-04-10
539/SGDĐT-TTr
Kiểm tra công tác phòng chống bạo lực học đư... Chi tiết
2019-04-09
482/ GDĐT-KHTV
Thông báo việc kiểm tra hồ sơ thu, chi NSNN năm 20... Chi tiết
2019-04-09
473/PGDĐT-NGLL
Về việc rà soát, lựa chọn học sinh có hoàn c... Chi tiết
2019-04-08
476/QĐ-GDĐT
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi H... Chi tiết
2019-04-08
456/VPUB-KGVX
Về việc giữ gìn, nâng cao đạo đức nhà giáo, ... Chi tiết
2019-04-05
462/VPUB-KGVX
Về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh, an toàn ... Chi tiết
2019-04-03
24/KH-BCĐ
Kế hoạch triển khai 'Tháng hành động vì an ... Chi tiết
2019-04-03
462/VPUB-KGVX
Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Chi tiết
2019-04-02
455/KH-GDDT
Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2019 ... Chi tiết
2019-04-02
499/HD-SGDĐT
Hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu tr... Chi tiết
2019-04-01
456/VPUB-KGVX
Tăng cường nâng cao đạo đức nhà giáo... Chi tiết
2019-04-01
268/PGDĐT-NGLL
Về việc tổ chức hoạt động giáo dục trải ng... Chi tiết
2019-04-01
484/KH-SGDĐT
Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới... Chi tiết
2019-03-29
436/SGDĐT-KHTC
tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng d... Chi tiết
2019-03-22
437/SGDĐT-KHTC
Báo cáo rà soát, sắp xếp tổ chức lại các cơ ... Chi tiết
2019-03-22
82/KH-HU
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận... Chi tiết
2019-03-18
838/SGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn sử dụng ấn phẩm, sách theo đị... Chi tiết
2019-03-18
348/SGDĐT-KHTC
rà soát cơ sở vật chất, xây dựng Đề án đả... Chi tiết
2019-03-11
293/QĐ-PGDĐT
Quyết định và kết quả cuộc thi VIolympic môn To... Chi tiết
2019-03-08
292/PGDĐT-NGLL
Về việc thực hiện rà soát nội dung băng Zôn tu... Chi tiết
2019-03-08
161/UBND-NN
Về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các bi... Chi tiết
2019-03-08
330/QĐ-SGDĐT
Quyết định về việc thành lập Đoàn tham dự H... Chi tiết
2019-03-07
287/PGDĐT
VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC... Chi tiết
2019-03-06
146/UBND-LĐTBXH
Về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đ... Chi tiết
2019-03-04
306/SGDĐT-TCCB
Tập huấn triển khai thực hiện chuẩn Hiệu trư... Chi tiết
2019-03-04
261/PGDĐT-NGLL
về việc triển khai Cuộc thi Đại sứ văn hóa đ... Chi tiết
2019-02-28
30/KH-UBND
Kế hoạch triển khai các biện pháp ngăn chặn và... Chi tiết
2019-02-27
13/KH-HĐ
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp... Chi tiết
2019-02-27
127/ubnd-nv
Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tinh g... Chi tiết
2019-02-27
281/SGDĐT-VP
V/v triển khai xét tặng Kỷ niệm chương 'Vì ... Chi tiết
2019-02-26
463/QĐ-UBND
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật h... Chi tiết
2019-02-26
276/SGDĐT
hông tin, tuyên truyền về cải cách bảo hiểm xã... Chi tiết
2019-02-25
269/SGDĐT-CTTT
tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong ngành... Chi tiết
2019-02-21
108/UBND-VP
Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ... Chi tiết
2019-02-19
226/QĐ-GDĐT
Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi Giải To... Chi tiết
2019-02-18
25/QĐ_BVHTTDL
Quyết định danh mục các loại văn bản hết hi... Chi tiết
2019-01-24
180/PGDĐT-NGLL
Về việc triển khai Cuộc thi 'An toàn giao thô... Chi tiết
2019-01-23
149/SGDĐT-CTTT
V/v giới thiệu sử dụng sách 'Nâng cao năng l... Chi tiết
2019-01-21
15/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-... Chi tiết
2019-01-21
48/UBND-VP
Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi... Chi tiết
2019-01-17
95/KH-SGDĐT
Kế hoạch triển khai, thi hành Luật tố cáo năm 2... Chi tiết
2019-01-14
03/KT-HĐTĐKT
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019... Chi tiết
2019-01-11
20/UBND
Về việc đảm bảo cung cấp điện liên túc, sử... Chi tiết
2019-01-10
118/PGDĐT-NGLL
Về việc triển khai việc phòng ngừa, đấu tranh ... Chi tiết
2019-01-09
10/UBND-GDĐT
Về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em v... Chi tiết
2019-01-05
02/VP
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1437-TTg c... Chi tiết
2019-01-04
19/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối HKI năm học... Chi tiết
2019-01-04
2229/SGDĐT
V/v thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13... Chi tiết
2018-12-27
110/KH-UBND
KH phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018... Chi tiết
2018-12-01
722/PGDDT-NGLL
V/v bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông t... Chi tiết
2018-08-31
05/ATGT
V/v tổ chức trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh ... Chi tiết
2018-08-31
723/PGDĐT-NGLL
Về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao ... Chi tiết
2018-08-31
1440/SGDĐT-KHTC
V/v báo cáo thực trạng thiết bị dạy học Ngoạ... Chi tiết
2018-08-30
729/KH-GDĐT
Kế hoạch tiếp tục thực hiện CCHC theo Nghị quy... Chi tiết
2018-08-30
719/PGDĐT
Triển khai một số hđ đầu năm học 2018-2019 ... Chi tiết
2018-08-30
713/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 9/2018 ... Chi tiết
2018-08-29
1434/SGDĐT
V/v tổ chức Tuần lế hưởng ứng học tập suố... Chi tiết
2018-08-29
896/UBND-GDĐT
V/v rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất... Chi tiết
2018-08-29
1414/SGDĐT-CTTT
V/v triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học 2... Chi tiết
2018-08-27
861/HD-STC
hướng dẫn thực hiện quy trình mua sắm tập trun... Chi tiết
2018-05-23
352/GDĐT-TTr
CV 352 Kiem tra ho so cong tac KTNB. giai quyet don thu. pho... Chi tiết
2018-05-07
163/TTr-GD&ĐT
Triệu tập họp kế toán... Chi tiết
2018-05-07
656/GDĐT-TCCB
Làm hồ sơ xin chuyển nơi công tác năm 2018... Chi tiết
2018-05-04
343/PGDĐT-NGLL
Phòng ngừa ngăn chặn tuyên truyền phát triển đ... Chi tiết
2018-05-04
341/GDĐT-KĐCLGD
Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất ... Chi tiết
2018-05-03
341/GDĐT-KĐCLGD
Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất ... Chi tiết
2018-05-03
613/SGDĐT-CTTT
Tăng cường công tác an ninh mạng trong sử dụng m... Chi tiết
2018-05-03
04/KH-ATGT
Kế hoạch tuyên truyền và xử lý vi phạm quy đ... Chi tiết
2018-05-02
604/SGDĐT-CTTT
V/v cử giáo viên tham gia lớp tập huấn phòng, ch... Chi tiết
2018-05-02
604/SGDĐT-CTTT
Cử giáo viên tham gia lớp tập huấn phòng chống ... Chi tiết
2018-05-02
331
Đăng ký mua ấn phẩm, sách giáo khoa năm học 2018... Chi tiết
2018-05-02
331/PGDĐT-GDTH
Đăng ký tài liệu năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-05-02
322/PGDĐT-NGLL
Triển khai phát động việc trồng hoa tạo cảnh q... Chi tiết
2018-04-27
319/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 5/2018 cấp tiểu học... Chi tiết
2018-04-27
324/PGDĐT-GDTH
Huong dan to chuc nghiem thu ban giao chat luong HS lop 5 H... Chi tiết
2018-04-27
325/CV-PGDĐT
Kiểm tra hồ sơ XHHGD, các cuộc vận động và pho... Chi tiết
2018-04-27
384/UBND-NV
Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chín, công v... Chi tiết
2018-04-27
384-UBND-NV
V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, c... Chi tiết
2018-04-27
595/SGDĐT
Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho... Chi tiết
2018-04-26
591/SGDĐT-CTTT
Cập nhật cơ sở dữ liệu giáo dục trong phạm v... Chi tiết
2018-04-26
68/TCKH
Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 20... Chi tiết
2018-04-24
48/KH-UBND
Kế hoạch trồng hoa hai bên đường liên xã, liên... Chi tiết
2018-04-24
370/UBND-GDĐT
Đảm bảo an ninh, an toàn và giáo dục pháp luật... Chi tiết
2018-04-24
566/SGDĐT-CTTT
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học s... Chi tiết
2018-04-23
561/KH-SGDĐT-VSTBPN
Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới... Chi tiết
2018-04-23
307/TB-PGDĐT
Kiểm tra, thẩm định thi đua khen thưởng năm họ... Chi tiết
2018-04-23
360/PGDĐT-NGLL
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông... Chi tiết
2018-04-23
05/KH/LN
Kế hoạch tổ chức hộ thi tin học trẻ huyện L... Chi tiết
2018-04-20
533/SGDĐT-KHTC
Báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa ... Chi tiết
2018-04-19
45/KH-UBND
KH tuyên truyền phổ biến các luật được thông ... Chi tiết
2018-04-19
295/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối HKII năm họ... Chi tiết
2018-04-19
533/SGDĐT-KHTC
Báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa ... Chi tiết
2018-04-19
941/UBND-NC
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và c... Chi tiết
2018-04-18
522/SGDĐT-GDTX
Tuyên truyền để giáo viên, học sinh đến tham qu... Chi tiết
2018-04-17
521/SGDĐT-CTTT
Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, an to... Chi tiết
2018-04-17
42/KH-UBND
KH phát động đợt thi đua cao điểm kỉ niệm 70 ... Chi tiết
2018-04-16
288/KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh năm h... Chi tiết
2018-04-16
640/GDĐT-TCCB
Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-04-13
282/PGDĐT-NGLL
Rà soát lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khă... Chi tiết
2018-04-13
507/SGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II ... Chi tiết
2018-04-13
273/TrT-PGDĐT
Giấy triệu tập... Chi tiết
2018-04-12
887/UBND-KT
Triển khai xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử d... Chi tiết
2018-04-12
494/SGDĐT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện giáo dục người khuyết t... Chi tiết
2018-04-11
495/SGDĐT-GDTH
Hướng dẫn tổng kết 20 năm công tác xây dựng t... Chi tiết
2018-04-11
489/SGDĐT-GDTH
Triển khai tập huấn tại địa phương và tổng k... Chi tiết
2018-04-10
264/TrT-PGDĐT
Giấy triệu tập... Chi tiết
2018-04-10
567/GDĐT-TCCB
Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của g... Chi tiết
2018-04-09
255/KH-PGDĐT-GDTH
KH giao lưu trí tuệ tuổi thơ cấp tiểu học năm ... Chi tiết
2018-04-09
473/SGDĐT-CTTT
Tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Hà Nam năm 20... Chi tiết
2018-04-09
21/TB-UBND
TB giờ làm việc mùa hè... Chi tiết
2018-04-09
252/QĐ-GDĐT
QĐ thành lập hội đồng thi vòng chung kết giải ... Chi tiết
2018-04-06
02/KH-ATGT
Kế hoạch tổ chức, thực hiện phong trào thi đua... Chi tiết
2018-04-06
563/QĐ-GDĐT
Quyết định về việc điều động biệt phái vi... Chi tiết
2018-04-05
267/UBND-CA
Chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác phòng cháy... Chi tiết
2018-04-03
429/SGDĐT-TCCB
Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của g... Chi tiết
2018-04-02
422/SGDĐT-GDTrH
Góp ý dự thảo các chương trình môn học, hoạt ... Chi tiết
2018-03-30
228/GDĐT-THCS
Góp ý dự thảo các chương tình môn học, hoạt ... Chi tiết
2018-03-30
426/SGDĐT-GDTX
Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5... Chi tiết
2018-03-30
226/PGDĐT
Tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng nhà b... Chi tiết
2018-03-30
229/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 4/2018 cấp tiểu học... Chi tiết
2018-03-30
81/GDĐT-KHTV
Thông báo việc kiểm tra thẩm định quyết toán t... Chi tiết
2018-03-29
244/TB-GDĐT
TB về việc học sinh các trường tiểu học, THCS ... Chi tiết
2018-03-29
25/KHLN
KH tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Hà Nam năm... Chi tiết
2018-03-29
221/GM-PGDĐT
Giấy triệu tập giám khảo hội đồng đánh giá ... Chi tiết
2018-03-28
552/GDĐT-TCCB
Bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn hạng chức danh ... Chi tiết
2018-03-28
04/2018/TT-BNV
Hướng dẫn thẩm quyền thủ tục bổ nhiệm, bổ... Chi tiết
2018-03-27
2101/QĐ-UBND
QĐ thành lập hội đồng giám khảo đánh giá sán... Chi tiết
2018-03-27
393/SGDĐT-TCCB
KH bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn hạng chức da... Chi tiết
2018-03-26
117/LN- YT-GD&ĐT
KH kiểm tra giám sát vệ sinh trường học... Chi tiết
2018-03-23
218/PGDĐT-NGLL
Triển khai sử dụng và đăng ký tài liệu Hướng... Chi tiết
2018-03-23
375/SGDĐT-TCCB
Tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo ... Chi tiết
2018-03-22
216/QĐ-GDĐT
QĐ kiểm tra tổ chức kỳ kiểm tra chất lượng g... Chi tiết
2018-03-22
547/HD-GD&ĐT
Điều chỉnh, bổ sung một số bước thực hiện ... Chi tiết
2018-03-21
202/QĐ-PGDĐT
QĐ thành lập ban tổ chức hội thi giáo viên làm ... Chi tiết
2018-03-20
205/QĐ-TĐKT
QĐ kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng... Chi tiết
2018-03-20
946/GDĐT-TCCB
Thành lập hội cựu giáo chức... Chi tiết
2018-03-19
201/PGDĐT-NGLL
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng ... Chi tiết
2018-03-19
17/KH-BCĐ
KH triển khai công tác đảm bảo an toàn thực ph... Chi tiết
2018-03-19
544/HD-GD&ĐT
HD rà soát, bỏ sung quy hoạch nguồn cán bộ quản... Chi tiết
2018-03-17
543/TrT-PGDĐT
Giấy triệu tập... Chi tiết
2018-03-16
335/SGDĐT-TCCB
Thành lập Hội cựu giáo chức... Chi tiết
2018-03-16
543/TrT-PGDĐT
Giấy triệu tập... Chi tiết
2018-03-16
208/UBND-KT&HT
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịc... Chi tiết
2018-03-16
208/UBND-KT&HT
tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịc... Chi tiết
2018-03-16
320/SGDĐT-CTTT
Triển khai tài liệu Hướng dẫn phòng chống xâm ... Chi tiết
2018-03-15
540/GDĐT-TCCB
Thực hiện chính sách tinh giảm biên chế năm 2018... Chi tiết
2018-03-14
185/PGD-ĐT
Vận động xây dựng quỹ khuyến học... Chi tiết
2018-03-12
279/SGDĐT-CTTT
Tăng cường các biện phám đảm bảo an ninh trật... Chi tiết
2018-03-12
187/UBND-GDĐT
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng ... Chi tiết
2018-03-12
183/QĐ-PGDĐT
QĐ khen thưởng các tập thể và công nhận các c... Chi tiết
2018-03-12
180/KH-PGDĐT-GDTH
KH tổ chức ngày hội tiếng anh cấp tiểu học n... Chi tiết
2018-03-09
179/PGDĐT-NGLL
Hướng dãn kiểm tra chéo hoạt động ngoài giờ l... Chi tiết
2018-03-09
283/SGDĐT-CTTT
Tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo t... Chi tiết
2018-03-09
181/KH-GDĐT-GDTH
KH tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản l... Chi tiết
2018-03-09
178/PGDĐT-TĐKT
Hướng dẫn công tác NCKH năm 2018... Chi tiết
2018-03-09
181/KH-GDĐT-GDTH
KH tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản l... Chi tiết
2018-03-09
34/KH-UBND
KH tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh... Chi tiết
2018-03-08
181/pGDĐT-TĐKT
Triển khai xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghi... Chi tiết
2018-03-08
704/QĐ-BGDĐT
Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi tuổi trẻ... Chi tiết
2018-03-07
264/SGDĐT-TTr
Công tác kiểm tra nội bộ... Chi tiết
2018-03-06
187UBND-KH
Vận động xây dựng quỹ khuyến hocn... Chi tiết
2018-03-06
48/BC-UBND
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ 21/NQ-TW của ... Chi tiết
2018-03-06
523/GDĐT-TCCB
Nộp phiếu tín nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên... Chi tiết
2018-03-06
159/PGDĐT-NGLL
Triển khai hoạt động hưởng ứng chiến dịch gi... Chi tiết
2018-03-05
154/KH-PGDĐT
KH phòng chống tham nhũng năm 2018... Chi tiết
2018-03-05
1927/QĐ-UBND
QĐ giao nhiệm vụ phụ trách và quản lý điều h... Chi tiết
2018-03-05
160/PGDĐT-NGLL
KH triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông ... Chi tiết
2018-03-05
236/SGDĐT-CTTT
Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018... Chi tiết
2018-03-02
234/KH-SGDĐT
KH triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông ... Chi tiết
2018-03-02
229/SGDĐT-CTTT
Than gia giải chay Olimpic và thành lập tham gia giả... Chi tiết
2018-03-01
150/PGDĐT-GDTH
HD công tác tháng 3/2018 cấp tiểu học... Chi tiết
2018-02-28
33/KH-UBND
KH công tác phòng chống tham nhũng năm 2018... Chi tiết
2018-02-28
223/SGDĐT-VP
Triển khai xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghi... Chi tiết
2018-02-28
139/QĐ-GDĐT
QĐ thành lập hội đồng thi giải toán, vật lý q... Chi tiết
2018-02-26
138/PGD-THCS
HD bổ sung tổ chức theo dõi, giám sát giải toán,... Chi tiết
2018-02-26
133/PGDĐT-GDTH
Phân công nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ sinh hoạt ch... Chi tiết
2018-02-23
132/KH-GDĐT-GDTH
KH tổ chức hội thi giáo viên làm tổng phụ trác... Chi tiết
2018-02-23
30/KH-UBND
KH triển khai thực hiện chương trình MTQG giảm ng... Chi tiết
2018-02-23
30/KH-UBND
KH triển khai thực hiện chương trình mục tiêu qu... Chi tiết
2018-02-23
198/TB-SGDĐT
TB tổ chức cuộc thi Olympic tiếng anh trực tuyến... Chi tiết
2018-02-23
129/TB-GDĐT
Thông báo về việc tập trung tập huấn đội tuy... Chi tiết
2018-02-22
929/QĐ-UBND
QĐ ban hành chương trình công tác năm 2018 của huy... Chi tiết
2018-02-22
127/QĐ-PGDĐT
QĐ thành lập Ban chỉ đạo các lớp tập huấn h... Chi tiết
2018-02-22
128/KH-GDĐT
KH tập huấn các đội tuyển HSG TDTT chuẩn bị th... Chi tiết
2018-02-22
121/PGD-ĐT
Triển khai chương trình Sữa học đường huyện L... Chi tiết
2018-02-13
346/QĐ-UBND
QĐ ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh n... Chi tiết
2018-02-13
120/KH-PGDĐT
KH theo dõi, giám sát cuộc thi giải toán, vật lý ... Chi tiết
2018-02-10
118/PGDĐT-NGLL
Tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota với c... Chi tiết
2018-02-09
116/GTT-PGDĐT
Giấy triệu tập... Chi tiết
2018-02-07
115/TrT-PGDĐT
Giấy triệu tập... Chi tiết
2018-02-07
168/SGDĐT-GDTH
Tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota Chiếc... Chi tiết
2018-02-07
161/SGDĐT-CTTT
Đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết nguyên đá... Chi tiết
2018-02-06
109/KH-PGDĐT
KH rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018... Chi tiết
2018-02-06
110/KH-PGDĐT
KH công tác văn thư, lưu trữ ngành GD&ĐT huyệ... Chi tiết
2018-02-06
09/KH-HD
KH tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật n... Chi tiết
2018-02-06
119/UBND-VP
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dịp tết ... Chi tiết
2018-02-05
512/TB-GD&ĐT
TB lịch tổ chức hội nghị lấy tín nhiệm TTCM, ... Chi tiết
2018-02-05
105/QĐ-KT
QĐ khen thưởng thành tích thi đấu tại kỳ thi h... Chi tiết
2018-02-04
509/TB-GD&ĐT
Thông báo về việc đăng lý lịch tổ chức lấy ... Chi tiết
2018-02-03
117/PGDĐT-NGLL
Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp t... Chi tiết
2018-02-03
17/KH-UBND
KH tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018... Chi tiết
2018-02-02
18/KH-UBND
KH thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật t... Chi tiết
2018-02-02
104/PGDĐT-CNTT
Tập huấn sử dụng thiết bị tương tác thông mi... Chi tiết
2018-02-02
152/SGDĐT-CTTT
Các trường mần non và tiểu học hưởng ứng Ch... Chi tiết
2018-02-02
19/KH-UBND
KH phát động tuần lễ vệ sinh môi trường trên ... Chi tiết
2018-02-02
102/KH-PGDĐT
KH triển khai công tác thi hành pháp luật về xử ... Chi tiết
2018-02-01
100/KH-PGDĐT
KH kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018... Chi tiết
2018-02-01
99/KH-PGDĐT
KH thực hiện công tác phổ thông, giáo dục pháp ... Chi tiết
2018-02-01
103/TrT-PGDĐT
Giấy triệu tập... Chi tiết
2018-02-01
101/KH-PGDĐT
KH tự kiểm tra,kiểm tra, rà soát và hệ thống h... Chi tiết
2018-02-01
271/KH-UBND
KH công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018... Chi tiết
2018-01-31
480/HD-GDĐT
HD rà soát, kiện toàn đội ngũ tổ trưởng, tổ ... Chi tiết
2018-01-27
480/HD-GDĐT
HD rà soát, kiện toàn đội ngũ tổ trưởng,tổ p... Chi tiết
2018-01-27
04/GD&ĐT-KHTV
Duyệt dự toán NSNN năm 2018... Chi tiết
2018-01-24
66/UBND-VP
Tổ chức đón tết nguyên đán Mậy Tuất 2018... Chi tiết
2018-01-23
10/KH-UBND
KH triển khai công tác thi hành pháp luật và xử l... Chi tiết
2018-01-23
63/UBND-TNMT
Tăng cường đảm bảo công tác VSMT dịp tết nguy... Chi tiết
2018-01-22
78/SGDĐT-GDTrH
Chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình ... Chi tiết
2018-01-19
57/SGDĐT-GDTrH
Kiểm tra, rút kinh nghiệm về tổ chức dạy học ... Chi tiết
2018-01-15
22/TrT-PGDĐT
Giấy triệu tập... Chi tiết
2018-01-10
36/SGDĐT-VP
hướng dẫn thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy... Chi tiết
2018-01-10
19/PGDĐT-GTrT
Giấy triệu tập... Chi tiết
2018-01-10
20/PGDĐT-CNTT
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trên mạng... Chi tiết
2018-01-10
12/GDĐT-TK
Báo cáo thống kê kỳ giữa năm học 2017-2018... Chi tiết
2018-01-08
04/KH-UBND
KH chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ ph... Chi tiết
2018-01-08
22/TB-SGDĐT
TB giới thiệu chức danh của trưởng phòng kế ho... Chi tiết
2018-01-05
14/KL-SGDĐT
Kết luận thanh tra... Chi tiết
2018-01-04
08/PGDĐT_NGLL
Giao lưu chương trình văn nghệ với Trung tâm dạy... Chi tiết
2018-01-04
06/PGDĐT-NGLL
Tăng cường công tác phòng chống bạo lực, xâm h... Chi tiết
2018-01-03
05/GM-GDĐT
Giấy mời... Chi tiết
2018-01-02
04/PGDĐT-NGLL
Triển khai phòng ngừa, ngăn chặn hành vi, vi phạm... Chi tiết
2018-01-02
119/KH-UBND
KH tinh giảm biên chế năm 2018... Chi tiết
2017-12-29
19/KH-UBND
KH tinh giảm biên chế năm 2018... Chi tiết
2017-12-29
36/2017/TT-BGDĐT
TT ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giá... Chi tiết
2017-12-28
1076/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 1/2018 cấp tiểu học... Chi tiết
2017-12-27
1070/KH-GDĐT-NGLL
KH tổ chức liên hoan văn nghệ mừng đảng mừng ... Chi tiết
2017-12-26
1833/SGDĐT-CTTT
Tăng cường công tác phòng chống bạo lực xâm h... Chi tiết
2017-12-26
115/KH-UBND
KH thực hiện chương trình mục tiêu phát triển h... Chi tiết
2017-12-18
1057/GD&DDT-KHTV
Duyệt nhu cầu kinh phí miễn giảm học phí, hỗ t... Chi tiết
2017-12-16
1049/GDĐT-TTr
Kê khai tài sản thu nhập năm 2017... Chi tiết
2017-12-15
1048/HD-GDĐT
HD tổ chức thi học sinh giỏi TDTT... Chi tiết
2017-12-15
10447/PGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I... Chi tiết
2017-12-14
1773/SGDĐT-CTTT
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa ... Chi tiết
2017-12-14
1046/PGDĐT-NGLL
Triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn... Chi tiết
2017-12-14
1046/PGDĐT-NGLL
Triển khai phong trào tết vì người nghèo và nạn... Chi tiết
2017-12-14
1377/UBND-NV
Kê khai tài sản thu nhập năm 2017 đối với cán b... Chi tiết
2017-12-14
1765/SGDĐT-GDTrH
Khảo sát giáo viên... Chi tiết
2017-12-12
1038/PGDĐT-NGLL
Triển khai phát động cuộc thi những tấm gương ... Chi tiết
2017-12-08
1035/PGDĐT-NGLL
Thực hiện vận động hưởng ứng hiến máu tình... Chi tiết
2017-12-08
1345/UBND-GDĐT
Chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc chăm sóc, n... Chi tiết
2017-12-08
5814/BGDĐT-GDTrH
tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thôn... Chi tiết
2017-12-07
1032/PGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn bổ sung thi giáo viên giỏi cấp tiểu... Chi tiết
2017-12-07
111/KH-UBND
KH thực hiện luật phòng chống tham nhũng năm 2018... Chi tiết
2017-12-06
133/KH-BCĐ
KH thực hiện vận động hiến máu tình nguyện n... Chi tiết
2017-12-05
1726/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I... Chi tiết
2017-12-05
1723/SGDĐT-GDTrH
Báo cáo về hệ thống tài liệu dạy học Tiếng ... Chi tiết
2017-12-05
1027/PGDĐT
Tổ chức hội thảo thực hiện chương trình giáo... Chi tiết
2017-12-04
1028/TB-PGDĐT
TB về việc dừng thực hiện điều động biệt p... Chi tiết
2017-12-04
1699/SGDĐT-CTTT
Bổ sung điều lệ giải bóng đá thiếu niên nhi ... Chi tiết
2017-12-01
267/GM-UBND
Giấy mời... Chi tiết
2017-11-30
1287/UBND-CA
Tăng cường thực hiện pháp lệnh số 16/2011/UBTVQ... Chi tiết
2017-11-30
1676/SGDĐT-CTTT
Tham gia hưởng ứng cuộc thi những tấm gương tâ... Chi tiết
2017-11-28
272/TB-UBND
TB về việc trình hồ sơ gốc của những người ... Chi tiết
2017-11-28
1016/KH-UBND
KH đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiêm với ... Chi tiết
2017-11-27
1667/QĐ-SGDĐT
QĐ ban hành điều lệ thi học sinh giỏi các môn t... Chi tiết
2017-11-27
1012/KH-PGDĐT
KH tập huấn các đội tuyển tham gia giải bóng đ... Chi tiết
2017-11-27
1015/PGDĐT-GDTX
báo cáo thực trạng học sinh khuyết tật... Chi tiết
2017-11-27
1018/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 12/2017 cấp tiểu học... Chi tiết
2017-11-23
1002/PGDĐT-GDTH
Tổ chức hội thảo thực hiện chương trình giáo... Chi tiết
2017-11-20
999/PGDĐT-NGLL
Tăng cường các hoạt động phòng chống dịch b... Chi tiết
2017-11-17
1000/KH-PGDĐT-GDTH
KH tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp tiểu h... Chi tiết
2017-11-17
149/GTT-PGDĐT
Giấy triệu tập... Chi tiết
2017-11-16
995/PGDĐT
Triệu tập cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ tại ... Chi tiết
2017-11-15
989/PGDĐT-NGLL
Rà soát, lựa chọn học sinh thuộc diện hộ nghè... Chi tiết
2017-11-14
1606/SGDĐT-CTTT
Triển khai sử dụng tài liệu thực hành kỹ năng... Chi tiết
2017-11-14
988/PGDĐT-NGLL
Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần th... Chi tiết
2017-11-14
987/PGDĐT-NGLL
Triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống ... Chi tiết
2017-11-14
986/CV-PGDĐT
Nhận giấy khen, tiền thưởng thi đua năm học 201... Chi tiết
2017-11-13
1593/SGDĐT-CTTT
Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần th... Chi tiết
2017-11-10
105/KH-UBND
KH thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/7/2017... Chi tiết
2017-11-09
123/KH-BCĐ
KH triển khai tháng hành động quốc gia phòng chố... Chi tiết
2017-11-08
976/HD-GDĐT
HD bổ sung giải bóng đá thiếu niên nhi đồng... Chi tiết
2017-11-08
104/KH-UBND
KH triển khai thi hành bộ luật hình sự trên đị... Chi tiết
2017-11-08
972/PGDĐT-CNTT
Cập nhật thông tin, biểu mẫu trên hệ thống ph... Chi tiết
2017-11-07
974/HD-PGDĐT
HD một số nội dung hoạt động kỷ niệm 35 năm ... Chi tiết
2017-11-07
1009/PGDĐT-NGLL
Triển khai sử dụng và đăng ký tài liệu thực h... Chi tiết
2017-11-04
970/PGDĐT-NGLL
Rà soát lập danh sách giáo viên trẻ tiêu biểu đ... Chi tiết
2017-11-03
117/KH-UBND
KH tổ chức khai mạ đại hội TDTT huyện Lý Nhân... Chi tiết
2017-11-03
966/KH-PGDĐT
KH tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng ... Chi tiết
2017-11-02
103/KH-UBND
KH thực hiện đề án đổi mới phát triển trợ ... Chi tiết
2017-11-01
1837/QĐ-UBND
QĐ ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiế... Chi tiết
2017-11-01
1196/UBND-NV
Nâng bậc lương và phụ vấp kỳ II năm 2017... Chi tiết
2017-11-01
963/PGDĐT-GDTH
Tổ chức hội thảo dạy học Mỹ thuật theo đị... Chi tiết
2017-10-31
1194/HD-UBND
HD đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên c... Chi tiết
2017-10-31
960/PGDĐT-CNTT
Tăng cường hưởng ứng công nghệ thông tin trong ... Chi tiết
2017-10-30
959/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 11/2017 cấp tiểu học... Chi tiết
2017-10-30
5031/BGDĐT-KHTC
Kiểm tra và xử lý tình trạng lạm thu trong các c... Chi tiết
2017-10-27
1171/UBND-HKH
Đánh giá, xếp loại công nhận cộng đồng học ... Chi tiết
2017-10-27
1530/SGDĐT-VP
Thực hiện hưởng ứng ngày pháp luật năm 2017... Chi tiết
2017-10-27
1529/SGDĐTGDTrH
Giới thiệu tài liệu phục vụ đổi mới giảng ... Chi tiết
2017-10-27
953/PGDĐT-NGLL
Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng ... Chi tiết
2017-10-26
1146/UBND-TTr
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp ... Chi tiết
2017-10-24
1484/SGDĐT-CTTT
Triển khai hoạt động hưởng ứng ngày thế giớ... Chi tiết
2017-10-23
105/HĐTĐKT
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công t... Chi tiết
2017-10-20
944/TB-PGDĐT
Thông báo về việc đăng kí tham gia giải bóng đ... Chi tiết
2017-10-20
1469/SGDĐT-GDTH
Thi giáo viên giỏi môn tiếng anh... Chi tiết
2017-10-19
1473/SGDĐT-TTr
Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân giả... Chi tiết
2017-10-19
942/PGDĐT-NGLL
rà soát lựa chọn học sinh khuyết tật, trẻ mồ... Chi tiết
2017-10-19
540/QĐ-UBND
Quyết định về việc công nhận các xã, thị tr... Chi tiết
2017-10-18
1125/UBND-VP
Tăng cưởng ứng dụng công nghệ thông tin và dử... Chi tiết
2017-10-18
99/TB-HĐTD
Thông báo về việc tập trung người dự tuyển gi... Chi tiết
2017-10-16
849/KH-PGDĐT-GDTH
KH tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường năm... Chi tiết
2017-10-16
1448/SGDĐT-VP
Chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai... Chi tiết
2017-10-13
1453/KH-SGDĐT
KH tuyên truyền về giáo dục đào tạo năm học 2... Chi tiết
2017-10-13
1447/SGDĐT-TTr
chấn chỉnh các khoản thi chi năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-10-13
04/CĐ-UBND
Công điện của UBND tỉnh Hà Nam... Chi tiết
2017-10-13
929/KH-THCS
KH tổ chức hội thảo xây dựng đơn vị điển h... Chi tiết
2017-10-12
472/QĐ-GDĐT
Quyết định thành lập ban tổ chức hội thảo x... Chi tiết
2017-10-12
01/CĐ-PCTT-TKCN
Công điện... Chi tiết
2017-10-11
937/PGDĐT-GDTH
Phân công nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ sinh hoạt c... Chi tiết
2017-10-06
850/KH-PGDĐT-PC
KH tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước CHXH... Chi tiết
2017-10-06
97/KH-UBND
KH nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công ch... Chi tiết
2017-10-05
841/PGDĐT
Báo cáo thực trạng thiết bị dạy học ngoại ng... Chi tiết
2017-10-03
838/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 10/2017 cấp tiểu học... Chi tiết
2017-10-02
1382/SGDĐT-KHTC
Báo cáo thực trạng thiết bị dạy học ngoại ng... Chi tiết
2017-10-02
755/PGDĐT-NGLL
Về việc tăng cường phòng tránh tai nạn thương ... Chi tiết
2017-09-26
1040/UBND-YT
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch... Chi tiết
2017-09-22
743/HD-PGDĐT
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công ch... Chi tiết
2017-09-21
737/PGDĐT-CNTT
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thôn... Chi tiết
2017-09-21
727/PGDĐT-NGLL
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính... Chi tiết
2017-09-18
3147b/QD-UBND
Quyết định về việc khen thưởng tổng kết phon... Chi tiết
2017-07-06
15/2017/TT-BGDĐT
TT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy đ... Chi tiết
2017-06-09
332/KH-PGDĐT
Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT năm học 2016-20... Chi tiết
2017-05-24
334/KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch tổ chức sơ kết mô hình trường học... Chi tiết
2017-05-24
692/SGDĐT-GDTH
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1... Chi tiết
2017-05-24
335/GDĐT-TCCB
Đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, viên chức... Chi tiết
2017-05-23
328/PGDĐT-GDTH
31 trong tổng số 4.911 In tất cả Trong cửa s... Chi tiết
2017-05-23
494-HD-UBND
Đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, viên chức... Chi tiết
2017-05-23
329/PGDĐT-NGLL
hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 v... Chi tiết
2017-05-23
331/GDĐT-TK
Báo cáo thống kê cuối năm học 2016-2017... Chi tiết
2017-05-23
15/CĐGD
Hướng dẫn làm hồ sơ, duyệt thi đua công đoàn ... Chi tiết
2017-05-22
48/GDĐT-TCCB
Nâng bậc lương và phụ cấp kỳ 1 năm 2017... Chi tiết
2017-05-22
321/PGDĐT-NGLL
V/v rà soát, lựa chọn học sinh đề nghị nhận x... Chi tiết
2017-05-20
319/PGDĐT-NGLL
V/v hướng dẫn đăng ký thi đấu Giải bóng bàn t... Chi tiết
2017-05-19
320/GDĐT-KTKĐCLGD
KIỂM TRA CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ (KĐCLGD) năm học ... Chi tiết
2017-05-19
73/TrT-PGDĐT
Triệu tập đánh giá đề KTĐK... Chi tiết
2017-05-19
51/KH-UBND
Triển khai 'Tháng hành động vì trẻ em' n... Chi tiết
2017-05-19
50/KH-UBND
Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5;... Chi tiết
2017-05-18
630/SGDĐT-KHTC
V/v triển khai báo cáo thống kê cuối năm học 201... Chi tiết
2017-05-16
312/GDĐT-TCCB
Hướng dẫn thủ tục chuyển nơi công tác năm 201... Chi tiết
2017-05-16
14/CĐGD
Huong dan bao cao tong ket hoat dong cong doan nam hoc 2016-... Chi tiết
2017-05-12
1479/QĐ-BGDĐT
KIỂM TRA KĨ NĂNG NÓI MÔN TIẾNG ANH CUỐI HỌC KÌ ... Chi tiết
2017-05-10
281/GDĐT-THCS
V/v xin ý kiến đóng góp cho dự thảo chương trìn... Chi tiết
2017-04-28
280/PGDDT-NGLL
V/v tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước ... Chi tiết
2017-04-28
278/PGDĐT-GDTH
V/v Hướng dẫn công tác tháng 5/2017 cấp Tiểu h... Chi tiết
2017-04-28
279/PGDĐT_GDTH
Hướng dẫn tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất l... Chi tiết
2017-04-28
265/GDĐT-TTr
V/v kiểm tra hồ sơ kiểm tra công tác nội bộ và... Chi tiết
2017-04-25
13/HD-CĐGD
Hướng dẫn ký niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao đ... Chi tiết
2017-04-21
260/GDĐT-THCS
V/v xin ý kiến đóng góp cho dự thảo chương trìn... Chi tiết
2017-04-21
258/HD-GDĐT
Hướng dẫn Rà soát, bổ sung, quy hoạch nguồn cá... Chi tiết
2017-04-20
11/HD-CĐGD
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và... Chi tiết
2017-04-17
253/PGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn bổ sung việc tổ chức Olimpic môn... Chi tiết
2017-04-17
12/HD-CĐGD
V/v đổi thẻ đoàn viên công đoàn... Chi tiết
2017-04-17
154/GDĐT-KHTV
V/v báo cáo thu, sử dụng học phí năm học 2016-20... Chi tiết
2017-04-17
478/SGDĐT-GDTrH
V/v xin ý kiến đóng góp cho dự thảo cho chương t... Chi tiết
2017-04-17
252/TB-GDĐT
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày sách Vi... Chi tiết
2017-04-14
248/PGDĐT-GDTH
V/v rà soát và đăng ký mua bổ sung thiết bị, d... Chi tiết
2017-04-14
470/SGDĐT-GDTH
V/v tổ chức cuộc thi ' Ý tưởng trẻ thơ... Chi tiết
2017-04-13
245/GDĐT-TCCB
Về việc xử lý kỉ luật người vi phạm chính s... Chi tiết
2017-04-12
238/PGDĐT-GDTH
V/v kiểm tra hồ sơ nhà trường và hồ sơ công t... Chi tiết
2017-04-10
236/TB-GDĐT
V/v đổi lịch hướng dẫn nhập dữ liệu xây d... Chi tiết
2017-04-08
351/UBND-VP
Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh v... Chi tiết
2017-04-07
136/TTYTPGDĐT
Triển khai chiến dịch uống thuốc tẩy giun đợt... Chi tiết
2017-04-04
135/QĐ-GDĐT
Về việc công nhận học sinh đạt giải trong cu... Chi tiết
2017-03-29
59/TrT-PGDĐT
Việc tổ chức chiến dịch an toàn giao thông tỉn... Chi tiết
2017-03-29
81/GD&ĐT-KHTV
Lịch kiểm tra thẩm định quyết toán tài chính n... Chi tiết
2017-03-29
224/GDĐT-TCCB
V/v xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2017-2... Chi tiết
2017-03-29
35/TCKH
V/v đăng ký mua ấn phẩm Luật NSNN ( sửa đổi) v... Chi tiết
2017-03-28
214/PGDĐT-GDTH
V/v Hướng dẫn công tác tháng 4/2017, cấp Tiểu h... Chi tiết
2017-03-28
56/TrT-GD&ĐT
Hội nghị triển khai tập huấn nâng cao phần mề... Chi tiết
2017-03-28
213/KH-PGDĐT
Kế hoạch Rà soát, bổ sung, quy hoạch nguồn cán ... Chi tiết
2017-03-28
02/KH-ATGT
Tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ ... Chi tiết
2017-03-27
380/QĐ-SGDĐT
Về việc Thành lập dội tuyển tham gia cuộc thi g... Chi tiết
2017-03-23
162/YT-GD
V/v Triển khai uống thuốc tẩy giun đợt 1/2017 cho... Chi tiết
2017-03-21
203/PGDĐT-NGLL
V/v triển khai phòng chống dịch cúm A(H7N9) trong tr... Chi tiết
2017-03-21
201/PGDĐT-TĐKT
V/v giới thiệu các tấm gương các bộ, giáo viên... Chi tiết
2017-03-20
120/QĐ-TĐKT
V/v kiện toàn Hội đồng thi đua- Khen thưởng... Chi tiết
2017-03-20
45/TrT-GDĐT
Giaays triệu tập về dự hội thảo Chăm sóc sức... Chi tiết
2017-03-17
1871/QĐ-UBND
V/v thành lập hội đồng Giám khảo đánh giá Sán... Chi tiết
2017-03-16
197/PGDĐT-NGLL
V/v Hướng dẫn kiểm tra chéo hoạt động ngoài gi... Chi tiết
2017-03-14
190/TB-PGD
V/v Tổ chưcs thi môn Toán, Tiếng Việt trên Interne... Chi tiết
2017-03-13
192/CVLT-PGDĐT-CĐGD
V/v vận dộng xây dựng quỹ khuyến học năm 2017... Chi tiết
2017-03-13
282/KH-UBND
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017... Chi tiết
2017-03-13
189/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra định kì cuối KHII, năm họ... Chi tiết
2017-03-10
32/KH-UBND
Kế hoạch phòng chống dịch cúm A(H7N9) tại huyệ... Chi tiết
2017-03-10
186/PGDĐT-NGLL
V/v hướng dẫn triển khai nội dung tuyên truyền t... Chi tiết
2017-03-09
187/PGDĐT-NGLL
V/v triển khai thực hiện phong trào phòng, chống d... Chi tiết
2017-03-09
293/KH-SGDĐT
Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật v... Chi tiết
2017-03-09
184/KH-PGDĐT-NGLL
Kế hoạch thực hiện các hoạt động xây dựng m... Chi tiết
2017-03-08
280/SGDĐT-VP
V/v hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề �... Chi tiết
2017-03-07
528/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp liên ngà... Chi tiết
2017-03-07
29/KH-HĐTĐKT
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017... Chi tiết
2017-03-07
191/GD&ĐT-KHTV
Thông báo việc kiểm tra, thẩm định quyết toán ... Chi tiết
2017-03-06
27/KH-UBND
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2... Chi tiết
2017-03-02
03/HD-CĐGD
HHướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ... Chi tiết
2017-03-02
175/TB-PGD-THCS
V/v tổ chức thi lại môn Toán, Tiếng Việt trên I... Chi tiết
2017-03-01
112/QĐ-GDĐT
Quyết định về việc thành lập hội đồng thi O... Chi tiết
2017-02-28
24/KH-UBND
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ... Chi tiết
2017-02-28
172/PGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn công tác tháng 3/2017 cấp Tiểu h... Chi tiết
2017-02-28
16/GM-BCĐ
Giấy mời dự Hội nghị tổng kết phong trào Toà... Chi tiết
2017-02-28
18/BCĐ
Tiêu chuẩn-Thủ tục: Xét công nhận danh hiệu: l... Chi tiết
2017-02-28
228/SGDĐT-CTTT
V/v đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong... Chi tiết
2017-02-24
162/TB-GDĐT
Thông báo về việc tập trung tập huấn đội dự... Chi tiết
2017-02-22
156/KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch tổ chức ' Ngày hội Tiếng Anh'... Chi tiết
2017-02-20
150/PGDĐT-PC
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017... Chi tiết
2017-02-17
148/PGDĐT-NGLL
V/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota v... Chi tiết
2017-02-17
151/PGD&ĐT-PC
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ bi... Chi tiết
2017-02-17
182/SGDĐT-VP
V/v giới thiệu tổ chức giáo dục kỹ năng sống... Chi tiết
2017-02-16
1298/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công... Chi tiết
2017-02-16
146/KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực ra đề ki... Chi tiết
2017-02-16
144-GDĐT-TCCB
V/v về việc thực hiện chính sách tinh giảm biên... Chi tiết
2017-02-15
143/HD-GDĐT
V/V hướng dẫn bổ sung thi HSG TDTT huyện Lý Nhân ... Chi tiết
2017-02-15
142/PGDĐT-CNTT
V/v tập huấn sử dụng thiết bị tương tác thôn... Chi tiết
2017-02-14
140/KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực ra đề ki... Chi tiết
2017-02-14
139/GD&ĐT-KHTV
V/v duyệt báo cáo quyết toán tài chính quý VI và ... Chi tiết
2017-02-13
36/HD/HDĐ-PGD
Hướng dẫn triển khai phong tào Kế hoạch nhỏ n... Chi tiết
2017-02-12
10/UBND-VP
V/v Thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Đinh... Chi tiết
2017-02-08
132/CPGDĐT
V/v tham gia giải vật huyện Lý Nhân mở rộng năm... Chi tiết
2017-02-08
101/QĐ-GDĐT
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi G... Chi tiết
2017-02-08
100/QĐ-GD&ĐT
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cu... Chi tiết
2017-02-08
134/PGD-THCS
V/v Hướng dẫn bổ sung tổ chức thi Giải Toán, V... Chi tiết
2017-02-08
101/QĐ-UBND
Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành l... Chi tiết
2017-02-07
96/QĐ-PGDĐT
Quyết định vè việc thành lập Ban tổ chức Liê... Chi tiết
2017-02-06
128/TB-GDĐT
Thông báo V/v tổ chức ôn tập, thi cấp lại chứ... Chi tiết
2017-02-06
216/UBND-TH
V/v Thực hiện nhiệm vụ sau Tết nguyên dán Đinh ... Chi tiết
2017-02-06
125/PGDĐT-TĐKT
V/v Hướng dẫn công tác NCKH-SKKN năm học 2016-2017... Chi tiết
2017-02-03
113/SGDĐT-GDTrH
V/v tổ chức thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet và O... Chi tiết
2017-02-03
126/KH-GDĐT
Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi viết k... Chi tiết
2017-02-03
17/KH-UBND
Kế hoạch Tổ chức giải vật Lễ hội phát lươ... Chi tiết
2017-02-02
119/PGDĐT-GDTH
V/v Hướng dẫn công tác tháng 02/2017 cấp Tiểu h... Chi tiết
2017-02-02
94/QĐ-GDĐT
Quyết định V/v thành lập Ban thư ký kỳ thi học... Chi tiết
2017-02-02
95/QĐ-GDĐT
V/v thành lập Hội đồng trọng tài kỳ thi học s... Chi tiết
2017-02-02
93/QĐ-PGDĐT
QUyết định thành lập Ban tổ chức kỳ thi học ... Chi tiết
2017-02-02
10/KH-UBND
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính... Chi tiết
2017-01-24
144/QĐ-UBND
Quyết định Về việc nan hành Kế hoạch đào t... Chi tiết
2017-01-24
118/PGD&ĐT-PC
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ... Chi tiết
2017-01-24
16/KH-UBND
Kế hoạch tinh giảm biên chế năm 2017... Chi tiết
2017-01-24
116/GDĐT-TĐKT
V/v xét tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp... Chi tiết
2017-01-24
117/PGDĐT-NGLL
V/V Đảm bảo an toàn CSVC trường học và tham gia ... Chi tiết
2017-01-24
12/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ bi... Chi tiết
2017-01-24
12/KH-UBND
Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật ... Chi tiết
2017-01-24
13/KH-UBND
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật n... Chi tiết
2017-01-24
115/TB-GDĐT
Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của đ... Chi tiết
2017-01-23
91/KH-SGDĐT
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017... Chi tiết
2017-01-20
92/KH-SGDĐT
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017... Chi tiết
2017-01-20
112/PGDĐT
V/v Hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu n... Chi tiết
2017-01-20
12/TT-GDĐT
V/v Triệu tập hội nghị sơ kết học hỳ I năm h... Chi tiết
2017-01-19
106/PGDĐT-NGLL
V/v triển khai thực hiện tuyên truyền mừng Đản... Chi tiết
2017-01-18
974/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành Chương trình công ... Chi tiết
2017-01-18
82/SGDĐT-VP
v/v Hướng dẫn công tác NCKH-SKKN năm học 2016-2017... Chi tiết
2017-01-17
83/SGDĐT-VP
Việc triển khai xét tặng Kỷ niệm chương 'V... Chi tiết
2017-01-17
104/KH-GDĐT-GDTH
Kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ 'Mừng... Chi tiết
2017-01-17
79/QĐ-UBND
Quyết định V/v ban hành Chương trình công tác c... Chi tiết
2017-01-16
18/UBND-VP
V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ Nhân dân ... Chi tiết
2017-01-16
05/GTrT-GD&ĐT
Triệu tập hội nghị giao dự toán NSNN năm 2017... Chi tiết
2017-01-13
26/GDĐT-KHTV
V/v Hướng dẫn công tác tài chính năm 2017... Chi tiết
2017-01-13
22/PGDĐT-NGLL
V/v tổ chức tham quan triển lãm thành tựu 20 năm ... Chi tiết
2017-01-12
01/KH-ATGT
Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông t... Chi tiết
2017-01-12
23/PGDĐT-NGLL
Việc triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông ... Chi tiết
2017-01-12
20/PGDĐT-NGLL
V/v hướng dẫn tuyên truyền về đảm bảo trật ... Chi tiết
2017-01-12
18/PGDĐT-NGLL
V/v triển khai việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi... Chi tiết
2017-01-11
02/KH-UBND
Kê hoạch bảo đảm tài chính cho các hoạt động... Chi tiết
2017-01-10
15/KH-GDĐT
Kế hoạch công tác chống tham nhũng năm 2017... Chi tiết
2017-01-09
22/SGDĐT-CTTT
V/v bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên ... Chi tiết
2017-01-06
07/GDĐT-TK
V/v Báo cáo thống kê giữa năm học 2016-2017... Chi tiết
2017-01-06
11/CVLT-PGDĐT-CĐGD
V/v trao quà cho CBGVNV, học sinh có hoàn cảnh khó k... Chi tiết
2017-01-06
16/KH-SGDĐT
Kế hoạch thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí... Chi tiết
2017-01-05
01/PGDĐT-GDTH
V/v Hướng dẫn công tác tháng 01/2017 cấp Tiểu h... Chi tiết
2017-01-03
05/SGDĐT_TCCB
V/v rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi ... Chi tiết
2017-01-03
27/2016/TT-BGDĐT
Thông tư Quy định thời hạn bỏa quản tài liệu... Chi tiết
2016-12-30
936/GD&ĐT-KVTV
V/v quyết toán tài chính, kiểm kê tài sản và ghi... Chi tiết
2016-12-29
1504/UBND-VP
V/v treo cờ và khẩu hiệu chào 20 năm tái lập t... Chi tiết
2016-12-28
25/KH/HU
Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi viết &#... Chi tiết
2016-12-28
928/PGDĐT-NGLL
V/v đôn đốc tuyên truyền trực quan kỷ niệm 20 ... Chi tiết
2016-12-28
929/PGDĐT-NGLL
V/v đôn đốc triển khai thực hiện bảo hiểm y t... Chi tiết
2016-12-27
1893/KH-SGDĐT
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 201... Chi tiết
2016-12-26
134/KH-UBND
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017... Chi tiết
2016-12-26
55/CĐGD
V/v Hướng dẫn sơ kết hoạt động công đoàn nă... Chi tiết
2016-12-23
1878/SGDĐT-CTTT
V/v triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 201... Chi tiết
2016-12-22
132/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phò... Chi tiết
2016-12-22
62/2016/QĐ-UBND
Quyết định về chế độ công tác phí, chế đ... Chi tiết
2016-12-21
1872/KH-SGDĐT
Kế hoạch cair cách hành chính năm 2017... Chi tiết
2016-12-21
21040/QĐ-UBND
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo th... Chi tiết
2016-12-20
914/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra định kì cuối HKI năm học... Chi tiết
2016-12-20
911/KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch tập huấn giáo viên tham gia hội thi gi... Chi tiết
2016-12-19
909/KHLT-PGDĐT-CĐGD
Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm học 20... Chi tiết
2016-12-19
128/KH-UBND
Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Qu... Chi tiết
2016-12-19
128/KH-UBND
Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Qu... Chi tiết
2016-12-19
902/GDĐT-TCCB
V/v triển khai thí điểm hệ thống quản lý nhân ... Chi tiết
2016-12-16
907/PGDĐT-MN
V/v sơ tuyển dự Hội thi 'Cô giáo tài năng, d... Chi tiết
2016-12-16
903/PGDĐT-NGLL
V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ ni... Chi tiết
2016-12-16
899/PGDĐT-NGLL
V/v triển khai phong tào 'Tết vì người nghèo ... Chi tiết
2016-12-15
901/tRt-PGDĐT
Giấy triệu tập về dự hội nghị 'Đạo d... Chi tiết
2016-12-15
889/PGDĐT-NGLL
V/v Hướng dẫn thực hiện giảng dạy bộ tài li... Chi tiết
2016-12-13
895/PGDĐT-CNTT
V/v kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông ... Chi tiết
2016-12-13
1814/SGDĐT-CNTT
V/v kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông ... Chi tiết
2016-12-12
886/PGDĐT-NGLL
V/v đôn đốc thực hiện công tác bảo hiểm y t... Chi tiết
2016-12-12
883/HD-GDĐT
Hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi thể dục... Chi tiết
2016-12-09
22/CTPH/TĐTN-SGDĐT
Chương trình phối hợp chỉ đạo công tác Đoàn,... Chi tiết
2016-12-08
1793/SGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn nhập số liệu eMIS năm học 2016-2... Chi tiết
2016-12-08
881/PGDĐT-CNTT
V/ v Kiểm tra và cập nhập dữ liệu cho các phần... Chi tiết
2016-12-07
23/BC/SGDĐT
Báo cáo sơ kết học kì I, triển khai nhiệm vụ t... Chi tiết
2016-12-06
874/PGDĐT-NGLL
V/v thực hiện chỉ tiêu hiến máu tình nguyện nă... Chi tiết
2016-12-02
873/PGDĐT-NGLL
Khám mắt miễn phí và tặng kính cho giáo viên h... Chi tiết
2016-12-02
872/PGDĐT-NGLL
V/v triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lầ... Chi tiết
2016-12-02
1770/QĐ-SGDĐT
Quyết định ban điều hành Điểu lệ thi học sin... Chi tiết
2016-12-02
870/PGDĐT-GDTH
V/v hướn dẫn công tác tháng 12/2016 cấp Tiểu h... Chi tiết
2016-12-01
1724/SGDĐT-CNTT
V/v ứng dụng CNTT trong đáng giá học sinh Tiểu h... Chi tiết
2016-11-23
1724/SGDĐT-CTTT
Về việc ứng dụng CNTT trong đánh giá học sinh t... Chi tiết
2016-11-23
5727/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình tr... Chi tiết
2016-11-21
1694/BC-SGDĐT
Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng n... Chi tiết
2016-11-21
1691/SGDĐT-GDTH
V/v lịch trình tổ chức hội thi giáo viên giỏi n... Chi tiết
2016-11-18
1692/SGDĐT-GDTH
V/v Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ... Chi tiết
2016-11-18
1691/SGDĐT-GDTH
Lịch trình tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi... Chi tiết
2016-11-18
833/PGĐT-GDTH
Hướng dẫn bổ sung thi giáo viên dạy giỏi cấp ... Chi tiết
2016-11-18
815-/PGDĐT-PC
Kế hoạch tổ chức thực hiện ' Ngày Pháp lu... Chi tiết
2016-11-09
810/GD&ĐT-THCS
V/v Hướng dẫn tổ chức thi giải Toán, Vật lý q... Chi tiết
2016-11-07
20.439/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành quy chế về công t... Chi tiết
2016-10-31
658/KH-PGDĐT - GDTH
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trư... Chi tiết
2016-09-13
659/PGDĐT-GDTH
Công văn quy định các loại hồ sơ và công tác c... Chi tiết
2016-09-13
656/PGDĐT/GDTH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-20... Chi tiết
2016-09-12
1294/HD-SGDĐT
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học... Chi tiết
2016-08-30
3755-BGDĐT-GDTX
V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học... Chi tiết
2016-08-03
23/2016/TT-BLĐTBXH
Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, tr... Chi tiết
2016-07-15
879/GDĐT-GDTH
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-201... Chi tiết
2016-06-15
1268/QĐ-BGDĐT
Quyết định đính chính TT50/2016/TT-BGDĐT... Chi tiết
2016-04-20
Công văn số 226/PGDĐT-GDTH
Công văn số 226/PGDĐT-GDTH Hướng dẫn triển khai ... Chi tiết
2016-04-08
304/UBND/NV
Công văn số 304/UBND/NV ngày 6/4/2016 về việc mở ... Chi tiết
2016-04-06
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn ... Chi tiết
2015-09-16
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
45/2013/NĐ-CP
NĐ quy định một số điều của Bộ Luật lao đ... Chi tiết
2013-05-10
48/2011/TT-BGDĐT
TT quy định chế độ làm việc đối với giáo vi... Chi tiết
2011-10-25
09/2009/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đ... Chi tiết
2009-05-07