Năm học:  
Kỳ:  
Mã học sinh:  
Mã xác nhận:  
Đổi mã khác
 
Văn nghệ khai giảng 2016-2017
Múa 'Việt Nam quê hương tôi'