Văn nghệ khai giảng 2016-2017
Múa 'Việt Nam quê hương tôi'