tin tức-sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn liên trường lần 1

Căn cứ kế hoạch số 2294/KH-PGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2019-2020; sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm, Trường Tiểu học xã Nhân Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường đối với cán bộ quản lý, giáo viên văn hóa (Cụm 3: Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh)  và GV Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật (Cụm 2: Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Chân Lý, Tiến Thắng, Nhân Hậu, Nhân Hòa, Phú Phúc) tháng 10 năm 2019 như sau:

        1) Thời gian: 7h30 ngày 19/10/2019

          2) Địa điểm: Trường TH xã Nhân Hưng

          3) Nội dung:

          Dự giờ mỗi nhóm 2 tiết, tra đổi về nội dung, phương pháp giảng dạy:

         - Trao đổi, thảo luận về nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

         - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đi sâu vào việc đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

         - Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình.

          - Mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học.

          - Phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học.

        - Việc tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà.

        - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT.

          4) Tổ chức thực hiện

* Dự giờ nhóm 1 (Tại phòng học lớp 1A):

- Thành phần: GV tổ 1 các trường TH Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Chân Lý; 1 cán bộ quản lý các trường: Chân Lý, Nhân Thịnh, Nhân Đạo.

- Người điều hành: Đ/C Trương Thị Hoài - Hiệu trưởng trường TH xã Nhân Đạo.

- Giáo viên dạy thực hành: Trương Thị Liêm;   Môn Tiếng Việt 1.

   - Bài dạy: Âm/t/ - Tiết 5

- Giáo viên dạy thực hành: Nguyễn Thị Khương;   Môn Toán 1.

   - Bài dạy: Luyện tập chung  - Tiết 24

* Trao đổi

          - Trao đổi, thảo luận về nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

         - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đi sâu vào việc đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

         - Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình.

          - Mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học.

          - Phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học.

        - Việc tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà.

        - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT.

* Dự giờ nhóm 2 (Tại phòng học lớp 2A):

- Thành phần: GV tổ 2,3 các trường TH Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Chân Lý, 1 cán bộ quản lý các trường: Chân Lý, Nhân Thịnh.

- Người điều hành: Đ/C Phạm Thị Hợi -  Hiệu trưởng trường TH xã Chân Lý.

- Giáo viên dạy thực hành: Trương Thị Hạnh; Môn Tiếng Việt lớp lớp 2.

- Bài dạy: Bài 6C - Em yêu trường em (tiết 1)  

- Giáo viên dạy thực hành: Phạm Thị Hà; Môn Toán lớp 3.

- Bài dạy: Bảng chia 7 (tiết 2)  

* Trao đổi

          - Trao đổi, thảo luận về nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

         - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đi sâu vào việc đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

         - Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình.

          - Mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học.

          - Phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học.

        - Việc tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà.

         - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT.

* Dự giờ nhóm 3 (Tại phòng học lớp 4A):

- Thành phần: GV tổ 4+5 các trường TH Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Chân Lý; 1 cán bộ quản lý các trường: Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Đạo.

- Người điều hành: Đ/C Phạm Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng trường TH xã Nhân Thịnh.

- Giáo viên dạy thực hành: Nguyễn Thị Thu Hằng; Môn Toán lớp 4

- Bài dạy: Bài 14 – Phép cộng. Phép trừ  (T1)

- Giáo viên dạy thực hành: Trần Thị Hải Yến; Môn TV lớp 5

- Bài dạy: Bài 7A – Con người là bạn của thiên nhiên (T1)

* Trao đổi

            - Trao đổi, thảo luận về nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

         - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đi sâu vào việc đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

         - Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình.

          - Mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học.

          - Phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học.

        - Việc tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà.

        - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT.

* Dự giờ nhóm 4:         (Tại phòng học Âm nhạc)

- Thành phần: Toàn bộ Giáo viên Âm Nhạc.

          - Người điều hành:  Đ/C Trương Thị Hải - GV Âm nhạc trường TH Chân Lý

- Giáo viên dạy thực hành: Phạm Thu Hà

- Bài dạy:

+ Tiết 1: Học hát bài – Múa vui (Tiết 13 - Lớp 2)

+ Tiết 2: Học hát bài – Đếm sao (Tiết 13 - Lớp 3)

      * Trao đổi

         - Trao đổi, thảo luận về nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

         - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đi sâu vào việc đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

         - Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình.

          - Mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học.

        - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT.

* Dự giờ nhóm 5:         (Tại phòng học Mĩ thuật)

           - Thành phần: Toàn bộ Giáo viên Mĩ thuật.

- Người điều hành: Đ/C Lương Thị Thu Hương - GV Mỹ thuật trường TH Chân Lý

- Giáo viên dạy thực hành: Đ/c Trần Thị Hồng Lụa

           - Bài dạy: Chủ đề: Ngày hội hóa trang (2 tiết) - Lớp 4

* Trao đổi

 - Trao đổi, thảo luận về nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

         - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đi sâu vào việc đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

         - Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình.

          - Mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học.

        - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT.

* Dự giờ nhóm 6:        

- Thành phần: Toàn bộ Giáo viên Thể dục.

- Người điều hành: Đ/C Nguyễn Văn Thành – GV Thể dục trường tiểu học  Phú Phúc.

- Giáo viên dạy thực hành: Trương Văn Khiêm

- Bài dạy:

+ Tiết 1: Đi chuyển hướng phải trái - TC Mèo đuổi chuột (Tiết 12 - Lớp3)

+ Tiết 2: Đội hình đội ngũ - TC Chuyển đồ vật (Tiết 11 - Lớp 5)

* Trao đổi (Tại phòng học lớp 1B):

           - Trao đổi, thảo luận về nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

         - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đi sâu vào việc đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

         - Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình.

          - Mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học.

        - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn

                

                   

                

                

         

Tác giả: thnhanhung

Xem thêm

Văn nghệ khai giảng 2016-2017
Múa 'Việt Nam quê hương tôi'