Văn nghệ khai giảng 2016-2017
Múa 'Việt Nam quê hương tôi'
  

giới thiệu

TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN HƯNG - HUYỆN LÝ NHÂN - TỈNH HÀ NAM

       

Xã Nhân Hưng thuộc huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. Phía Đông giáp với xã Nhân Nghĩa, phía Bắc giáp với xã Nhân Đạo, phía Tây giáp với xã Bắc Lý, phía Nam giáp với xã Nhân Mỹ. Xã gồm có 9 thôn, xóm. Người dân chủ yếu sống bằng nghề làm nông nghiệp. Trường Tiểu học xã Nhân Hưng nằm ở trung tâm xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trường được tách ra từ trường phổ thông cơ sở xã Nhân Hưng năm 1993. Trường có cơ sở riêng, với tổng diện tích 4958 m2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường khang trang, đầy đủ đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục. Trường được công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 7 năm 2016.


  Trong những năm qua, nhà trường không ngừng phấn đấu và trưởng thành, là một trong những trường tiểu học có chất lượng giáo dục cao, có uy tín với học sinh, phụ huynh và nhân dân. Công tác quản lý của nhà trường luôn đổi mới, đảm bảo toàn diện, khoa học và sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương. Kỷ cương nền nếp luôn được duy trì, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường được nâng cao cả về nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học. Trường có nhiều giáo viên đạt trình độ đào tạo đại học sư phạm, đạt giáo viên giỏi các cấp. Nhà trường tổ chức hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh toàn trường, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt. Học sinh hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục đạt tỷ lệ cao; học sinh được lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ từ 99 đến 100%; có học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cha mẹ học sinh thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Hàng năm, nhà trường đều có cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng Giấy khen. Nhiều năm liên tục nhà trường được công nhận "Tập thể Lao động Tiên tiến".

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG


                                                                  

                                                                         Trương Minh Tiến