Văn nghệ khai giảng 2016-2017
Múa 'Việt Nam quê hương tôi'
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
2520/PGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn công tác tháng 11/2019 cấp Tiểu h... Chi tiết
2019-10-30
2478/PGDĐT-GDTH
V/v bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm 2019... Chi tiết
2019-10-22
2253/PGDĐT-HĐNGLL
V/v hướng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạ... Chi tiết
2019-09-26
2178/PGDDT
V/v đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng lao đ... Chi tiết
2019-09-23
1829/SGDDT-CNTT
V/v hưởng ứng tham gia Chương trình “Tìm kiếm ... Chi tiết
2019-09-18
1233/pgdvđt-gdth
V/v trao đổi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm... Chi tiết
2019-09-13
số 641/TB-UBND
V/v giao chỉ tiêu biên chế từ tháng 9 năm 2019 cho... Chi tiết
2019-09-01
Nghị định số 38/2019/NĐ-CP
V/v Báo cáo lại nhu cầu kinh phí chênh lệch lươn... Chi tiết
2019-05-09