Điểm báo

ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017-2018
PHÒNG GD VÀ ĐT LÝ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH XÃ NHÂN KHANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017- 2018
STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ khác Ghi chú
1 Nguyễn Thị Bích Huệ 1969 1990 ĐHSP PTC, CM tổ 1; CSVC, TĐKT, KĐCL, Tiếp CD, giải quyết KNTC; CTXHHGD, trường CQG BT chi bộ
2 Nguyễn Thị Dung 1963 1985 CĐSP PTCM tổ 4,5; HĐNGLL, các cuộc vận động, XDTHTT-HSTC; CT Công đoàn, phòng chống TN CTCĐ
3 Trần Thị Hợp 1973 1993 ĐHSP PTCM tổ 2,3; CTPCGDTH, công tác thư viện, công tác công nghệ thông tin, KTNBTH
4 Nguyễn Thị Mai Dung 1975 1995 CĐSP Chủ nhiệm lớp 1A Tổ phó tổ 1
5 Nguyễn Thị Thoả 1976 1996 CĐSP Chủ nhiệm lớp 1B
6 Trần Thị Thuý 1990 2011 CĐSP Chủ nhiệm lớp 1C
7 Nguyễn Thị Phượng 1973 1992 CĐSP Chủ nhiệm lớp 1D Tổ trưởng tổ 1
TBTTND
8 Nguyễn Thị Thanh Hương 1975 1995 CĐSP Chủ nhiệm lớp 2A Tổ phó tổ 2+3
9 Lê Thị Thu Hằng 1987 2009 CĐSP Chủ nhiệm lớp 2B
10 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1982 2004 ĐHSP Chủ nhiệm lớp 2C
11 Đinh Thị Thu Huyền 1987 2010 ĐHSP Chủ nhiệm lớp 2D
12 Vũ Thị Hồng Yến 1988 2009 ĐHSP Chủ nhiệm lớp 3A
13 Nguyễn Thị Hồng Nga 1969 1989 CĐSP Chủ nhiệm lớp 3B Tổ trưởng tổ 2+3
PBT chi bộ
14 Trần Thị Huyền 1990 2011 ĐHSP Chủ nhiệm lớp 3C
15 Ngô Thị Nga 1968 1989 CĐSP Chủ nhiệm lớp 3D
16 Đào Thị Hiên 1970 1990 CĐSP Chủ nhiệm lớp 3E
17 Nguyễn Thị Bình 1979 2000 ĐHSP Chủ nhiệm lớp 4A
18 Nguyễn Thị Hoài 1990 2012 ĐHSP Chủ nhiệm lớp 4B
19 Đào Thị Hoài 1988 2009 ĐHSP Chủ nhiệm lớp 4C
20 Hoàng Thị Thu Hường 1975 1994 ĐHSP Chủ nhiệm lớp 4D Tổ trưởng tổ 4+5
21 Trương Thị Thương 1989 2011 ĐHSP Chủ nhiệm lớp 5A BT Chi đoàn
22 Vũ Thị Kim Thanh 1977 2000 CĐSP Chủ nhiệm lớp 5B
23 Phạm Văn Chiến 1968 1990 ĐHSP Chủ nhiệm lớp 5C
24 Nguyễn Thị Dinh 1968 1987 CĐSP Chủ nhiệm lớp 5D Tổ phó tổ 4+5
25 Nguyễn Minh Thành 1985 2011 CĐSP Biệt phái đi TH xã Hợp Lý từ tháng 9 - 11/2017
26 Lệ Thủy 1982 2004 ĐHÂN Dạy môn Âm nhạc lớp 4, 5 TPT Đội
27 Nguyễn Thị Phương 1981 2006 ĐHSPMT Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5
28 Nguyễn Thị Bẩy 1986 2011 CĐSPTA Dạy Tiếng Anh khối 1,3,5 P.nhóm CMTA
29 Kiều Thị Thạo 1976 2011 ĐHSPTA Dạy Tiếng Anh khối 4 (TH Bắc Lý biệt phái về từ tháng 9 - 11/2017)
30 Trần Thị Phương 1990 2013 CĐSPTA Dạy Tiếng Anh lớp 1 HĐ trường
31 Trần Thị Phương Thảo 1983 2003 ĐHTC VT; Kế toán; YT học đường; Thiết bị BCHCĐ
32 Trần Thị Thu Hà 1987 2007 CĐTBTH VT; Thư viện; Công văn đi đến; công tác PCGD
Nhân Khang, ngày 5 tháng 9 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Bích huệ
Tác giả:

Xem thêm

" width="" height="" >
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Ngành GD xã Nhân khang: Mừng Đảng mừng xuân
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.