Tin tức/(Trường Tiểu học Hợp Lý)/HOẠT ĐỘNG VỀ CHUYÊN MÔN/
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016

                                                BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ     được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Phạm Thị Thu Hà

1966

1985

ĐHSP

Hiệu trưởng

Phụ trách CM 2,3

Bí thư Chi bộ

 

2

Lê Thị Nguyệt

1962

1983

ĐHSP

Phó hiệu trưởng

Phụ tráchCM Khối 1,

 

 

3

Nguyễn Thị Xuân

1979

2001

ĐHSP

Phó hiệu trưởng

Phụ trách CM 4,5

Chủ tịch CĐ

 

4

Ngô Thị Thúy Hạnh

1970

1990

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1A

Tổ trưởng tổ 1

 

5

Ngô Thị Ánh Tuyết

1973

1996

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1B

Tổ phó tổ 1

 

6

Đỗ Thị Phương

1991

2014

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1C

 

 

7

Trần Thị Ánh Hồng

1989

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1D

 

 

8

Chu Thi Thủy

1990

2011

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1E

 

 

9

Nguyễn Thi Hồng Yến

1976

1997

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2A

TT2,3- Thư ký HĐ

 

10

Nguyễn Thị Thanh Loan

1988

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 2B

 

 

11

Bùi Thị Thoa

1991

2012

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2C

 

 

12

Nguyễn Thị Hồng

1993

2014

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2D

 

 

13

Đỗ Thị Liễu

1991

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2E

 

 

14

Ngô Thị Hương Duyên

1974

1995

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3A

Tổ phó tổ 2,3

 

15

Lê ngọc Tú

1991

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3B

 

 

16

Nguyễn Thị Dịu

1992

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3C

 

 

17

Trần thị Hòa

1986

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 3D

 

 

18

Hoàng Thị Dinh

1993

2015

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 4A

 

 

19

Hoàng Thị Dung

1988

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 4B

 

 

20

Nguyễn Thị Nga

1979

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4C

 

 

21

Nguyễn Thị Ánh Vân

1991

2012

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4D

 

 

22

Phạm Thị Yến

1991

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4E

 

 

23

Nguyễn Thùy Dung

1977

1998

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 5A

 

 

24

Nguyễn Khắc Trung

1967

1988

TCSP

Chủ nhiệm lớp 5B

 

 

25

Ngô Thị Nga

1992

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 5C

 

 

26

Hoàng Văn Hải

1978

1999

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 5D

Tổ phó 4,5

 

27

Phạm Thị Thu Hằng

1978

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 5E

 

 

28

Nguyễn Thị Tâm

1987

2010

ĐHSP

Dạy kỹ thuật khối 3,4

 

 

29

Vũ Thị Thu Huyền

1975

1994

CĐSP

 

Tổ trưởng tổ 4,5

Nghỉ BHXH

30

Lã Thị Thịnh

1990

2011

CĐSP

Dạy Kỹ thuật 1,2

 

 

31

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1979

1999

TCSP

Day kỹ thuật khối 5-Thư viện

 

 

32

Lã Thị Thanh Nga

1983

2003

CĐÂN

Dạy nhạc khối 2,5

 

Tổng phụ trách đội

 

33

Nguyễn Thị Thắm

1982

2005

CĐÂN

Dạy nhạc khối 1,3,4

 

 

34

Trương Thị Thu Hằng

1978

2008

ĐHSPMT

Dạy Mĩ thuật khối 1,3,4

 

 

35

Trần Thị Kim Thoa

1985

2005

ĐHSPMT

Dạy Mĩ thuật khối 2,5

 

 

36

Trần Đình Thùy

1984

2010

CĐTD

Dạy thể dục 2,5

 

 

37

Phạm Quang Hiệp

1985

2007

ĐHTD

Dạy thể dục khối 1,3,4

 

 

38

Ngô Văn Quynh

1980

2011

ĐHNN

Dạy T.Anh khối 5

 

 

39

Vũ Thị Thu Hằng

1984

2006

ĐHNN

Dạy T. Anh khối 3

 

 

40

Đỗ Thị Lan

1989

2013

CĐNN

Dạy T. Anh khối 4

 

 

41

Hoàng Phương Lan

1983

2005

ĐHKT

Kế toán

 

 

42

Ngô Thị Tuyết Mai

1971

2001

TCKT

Văn phòng – Thư viện

 

 

43

Dương Thị Thanh Thủy

1977

2012

TCVT

Văn phòng- Thủ quỹ

 

 

 

                                                                                                                                                                Họp Lý, ngày 15 tháng 9 năm 2015

                                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tác giả: TH HỢP LÝ
" width="" height="" >
GIỚI THIỆU SÁCH BẰNG TIẾNG ANH(Song ngữ)
Bài giới thiệu sách trong ngày hội đọc sách GĐ - Cô Trần Thị Thu Haf
CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP SÁCH CỦA PHỤ HUYNH
PHỤ HUYNH QUYÊN GÓP SÁCH
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN