Tin tức/(Trường Tiểu học Hợp Lý)/TỔ CHỨC ĐẢNG/
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM HỌC 2018-2019

           Thực hiện Quy định số 45-QĐ/TW của BCH TW Đảng khóa XI, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Thực hiện quyết định số 99-QĐ/HU của Huyện ủy Lý Nhân ngày 31 tháng 8  về Kết nạp đảng viên. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Hợp Lý, Nghị quyết Đại hội chi bộ trường Tiểu học Hợp Lý nhiệm kì 2015-2020 về việc phát triển Đảng viên. Hôm nay chi bộ trường Tiểu học xã Hợp Lý tiến hành tổ chức kết nạp quần chúng Hoàng Phương Lan vào Đảng cộng sản Việt Nam.

       Sau đây là một số hình ảnh của lễ kết nạp:

 

Tác giả: TIỂU HỌC HỢP LÝ
" width="" height="" >
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Ngành GD xã Nhân khang: Mừng Đảng mừng xuân
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.