tin tức-sự kiện

THI TIẾNG HÁT DÂN CA GV-HS NĂM HỌC 2016-2017

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỘI THI "LIÊN HOAN TIẾNG HÁT DÂN CA GIÁO VIÊN"

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN KHANG NĂM HỌC 2016-2017

1. Xếp theo Chùm sao

STT

Lớp

Tiết mục

Hình thức trình bày

Điểm trừ

Điểm đạt

Xếp thứ

Đạt giải

Ghi chú

1

1A

Inh lả ơi (Dân ca Nam Bộ)

2

1B

Quê hương tươi đẹp (Dân ca Nùng)

3

1C

Lý cây bông (Dân ca đồng dao)

4

1D

Lý cây xanh (Dân ca Nam Bộ)

5

2A

Về miền cổ tích (Dân ca Đồng bằng Bắc bộ)

6

2B

Đi cấy (Dân ca thanh hóa)

7

2C

Gà gáy (Dân ca Cống- Lai Châu)

8

2D

Xòe hoa (Dân ca Thái)

9

2E

Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ)

10

3A

Cây trúc xinh (Dân ca Quan họ Bắc Ninh)

11

3B

Đi cấy (Dân ca Thanh hóa)

12

3C

Gà gáy (Dân ca Cống- Lai Châu)

13

3D

Lý cây bông (Dân ca đồng dao)

2. Xếp theo Chi đội

STT

Lớp

Tiết mục

Hình thức trình bày

Điểm trừ

Điểm đạt

Xếp thứ

Đạt giải

Ghi chú

1

4A

Cây đa quán dốc (Dân ca quan họ Bắc Ninh)

2

4B

Lý cây bông (Dân ca đồng dao)

3

4C

Đi cấy (Dân ca Thanh hóa)

4

4D

Lý cây đa (Dân ca Quan họ Bắc Ninh)

5

5A

Chiều lên bản thượng (Dân ca Thái Nguyên)

6

5B

Chiều lên bản thượng (Dân ca Thái Nguyên)

7

5C

Em dắt trâu ra đồng (Dân ca Đồng bằng Bắc bộ)

8

5D

Hồn quê (Dân ca Nam Bộ)

9

5E

Cây đa quán dốc (Dân ca quan họ Bắc Ninh)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Khai mạc

Lớp 3C - Bài:Gà gáy (Dân ca Cống- Lai Châu)

Lý cây xanh (Dân ca Nam Bộ)

Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ)- Lớp 2E

Lý cây xanh (Dân ca Nam Bộ) - Lớp 1D

Lý cây bông (Dân ca đồng dao) - Lớp 1B

Lý cây đa (Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Tác giả: thnhankhang

Xem thêm

" width="" height="" >
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Ngành GD xã Nhân khang: Mừng Đảng mừng xuân
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.