tin tức-sự kiện

HỘI THI TIẾNG HAT DÂN CA TRƯỜNG TIÊU HỌC NHÂN KHANG

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT DÂN CA

NĂM HỌC 2015- 2016

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG

C¨n cø h­íng dÉn sè 223/PGDDT- GDTH ngày 03/9/2015 cña Phßng gi¸o dôc vµ §µo t¹o Lý Nh©n vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2015- 2016;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 của nhà trường;

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường năm học 2015-2016, trường Tiểu học Nhân Khang xây dựng kế hoạch tổ chức liên hoan tiếng hát dân ca cấp trường năm học 2015- 2016 cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Giúp học sinh tăng thêm hiểu biết về những làn điệu dân ca của các vùng miền, các dân tộc. Từ đó thấy được sự đa dạng, phong phú của văn hoá Việt Nam.

- Giúp học sinh thấy được nét hay riêng biệt của từng làn điệu dân ca, yêu thích hát dân ca.

- Rèn luyện cho học sinh tác phong biểu diễn mạnh dạn, tự tin.

- Nâng cao hiệu quả phong trào văn nghệ của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.

III. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi

Mỗi lớp sẽ thành lập đội văn nghệ của lớp mình và được tính là một đơn vị tham gia.

2. Nội dung và hình thức dự thi

- Các tiết mục dự thi phải có nội dung trong sáng, lành mạnh.

- Khuyến khích mọi hình thức ca múa, đơn ca, song ca,… Đánh giá cao sự đa dạng trong phong cách trình bày cũng như khả năng trình diễn sáng tạo.

- Trang phục dự thi, đạo cụ diễn do các đội tự chuẩn bị, đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ.

- Mỗi một đội tham gia sẽ có từ 7- 8 phút để thể hiện phần thi của mình.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Tổ chức vào chiều ngày 19/11/2015

- Trường Tiểu học Nhân Khang

V. KHEN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

- 2 giải Nhất (1 chi đội, 1 chùm sao)

- 3 giải Nhì (1 chi đội, 2 chùm sao)

- 4 giải Ba (2 chi đội, 2 chùm sao)

- 13 giải Khuyến khích

2. Kinh phí

- Giải Nhất: 50.000 đồng x 2 = 100.000 đồng

- Giải Nhì: 40.000 đồng x 3 = 120.000 đồng

- Giải Ba: 30.000 đồng x 4 = 120.000 đồng

- Giải Khuyến khích: 20.000 đồng x 13 = 260.000 đồng

Tổng: 600.000 đồng

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban giám hiệu lập kế hoạch tổ chức cụ thể và phổ biến cho các bộ phận nhà trường và giáo viên chủ nhiệm biết để thực hiện.

- Giáo viên âm nhạc, và các bộ phận có liên quan thực hiện tốt kế hoạch này.

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Bích Huệ Nguyễn Thị Dung

HÌNH ẢNHHỘI THI TIẾNG HÁT DÂN CA TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN KHANG

Chào mừng các thày cô băng những tiêng hát

22 Tiết mục đặc sắc đến từ 22 tập thểcácchùm sao và các chi đội do cô Tổng phụ trách Lệ Thủy đạo diễn
- Xin trân trọng giới thiệu:
Tác giả: thnhankhang

Xem thêm

" width="" height="" >
GIỚI THIỆU SÁCH BẰNG TIẾNG ANH(Song ngữ)
Bài giới thiệu sách trong ngày hội đọc sách GĐ - Cô Trần Thị Thu Haf
CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP SÁCH CỦA PHỤ HUYNH
PHỤ HUYNH QUYÊN GÓP SÁCH
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN