tin tức-sự kiện

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CHO CB,GV

Thực hiện kế hoạch số 849/KH-PGDĐT-GDTH ngày 06/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2019-2020; Quyết định số 474/QĐ-PGDĐT ngày 16/10/2019 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên các trường Tiểu học triển khai dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục, giáo dục lối sống lớp 1; triển khai dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam; đánh giá học sinh theo Thông tư hợp nhất số 03/VBHN, dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân phân tổ chức tập huấn,tư vấn, hỗ trợchuyên môn cho CB,GV. Trường Tiểu học Nhân Khang tích cực tham gia có hiệu quả các buổi tập huấn và nghiêm túc triển khai tập huấn cấp trường.

Một số hình ảnh hoạt động tập huấn CM:

Tập huấn dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS

Tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới.

Tác giả: thnhankhang

Xem thêm

" width="" height="" >
GIỚI THIỆU SÁCH BẰNG TIẾNG ANH(Song ngữ)
Bài giới thiệu sách trong ngày hội đọc sách GĐ - Cô Trần Thị Thu Haf
CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP SÁCH CỦA PHỤ HUYNH
PHỤ HUYNH QUYÊN GÓP SÁCH
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN