tin tức-sự kiện

THỰC HIỆN DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VIỆT NAM MỚI

DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN

Thực hiệncông văn hướng dẫn của PGD huyện Lý Nhân, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2015 trường Tiểu học Nhân Khang đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhà trường về nội dung, phương pháp dạy học theo mô hình VNEN. Qua 4 ngày học tập, nghiên cứu, trao đổi, thực hành, đợt tập huấn đã thu lại nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực cho mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường

Dự SHCM cụm chuyên đề dạy học VNEN tại TH Vĩnh Trụ

Bên cạnh đo, là trường luôn tích cực chuẩn bị mọi điều kiện: dự giờ, hội thảo học tập các trường đang thực hiện, chuẩn bị lớp học và các công cụ học tập trên lớp cho năm học tới sẽ thực hiện dạy học VNEN tại đơn vị mình. Sau đây là báo cáo thực hiện mô hình dạy học VNEN trường Tiểu học Nhân Khang đã thực hiện được-một số hình ảnh:

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học

Năm học 2015-2016

I. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học, năm học 2015-2016

1. Các công việc đã triển khai, thực hiện:

- Tổ chức cho CB, GV, NV trong trường tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, học tập chuyên môn, dự giờ về mô hình dạy học VNEN do Phòng GDĐT Lý Nhân, Sở GDĐT Hà Nam tổ chức.

- Thực hiện công tác tuyên truyền cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh và các lực lượng xã hội hiểu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung về quan điểm đổi mới.

- Tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường nội dung và phương pháp dạy học VNEN.

- Tổ chức thành lập Hội đồng tự quản các lớp và hoạt động trong các tiết học hàng ngày.

- Trang bị các công cụ học tập cho từng lớp học và sử dụng có hiệu quả các công cụ theo mô hình VNEN.

- Tổ chức cho CB,GV hội thảo, dự giờ các tiết mẫu trên băng đĩa chuyên đề mô hình dạy học mới việt Nam.

- Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ trong năm học, quan tâm đến các nội dung thảo luận phương pháp học tập theo nhóm, hoạt động của HĐTQ

- Tham mưu cùng địa phương tăng cường bổ sung cơ sở vật chất trường học để chuẩn bị thực hiện dạy học mô hình trường học mới Việt Nam trong năm học 2016-2017.

- Xây dựng kế hoạch dự kiến giáo viên dạy lớp 2 năm học 2016-2017, tổ chức cho các giáo viên dự giờ các trường đang thực hiện để học tập phương pháp chuyên môn.

2. Ưu điểm:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường nhận thức đầy đủ và đúng đắn về chủ trương, mục tiêu, nội dung, phương thức và hiệu quả của việc triển khai mô hình dạy học mới việt Nam.

- Chuẩn bị cơ sở vật, công cụ học tập cho mô hình dạy học mới Việt Nam.

3. Tồn tại, hạn chế:

- Cơ sở vật chất phòng học còn thiếu, chưa đủ 1 phòng/lớp.

4. Kết quả cụ thể:

- 100% các lớp được trang bị các công cụ học tập theo mô hình VNEN và sử dụng thường xuyên, hiệu quả các công cụ trên.

- 100% các lớp thành lập HĐTQ và hoạt động có hiệu quả.

- Tổ chức cho các giáo viên dự kiến dạy lớp 2 năm học 2016-2017 bước đầu nắm được phương pháp dạy học theo mô hình dạy học mới Việt Nam.

II - Phương hướng triển khai năm học 2016-2017

1. Dự kiến các khối lớp triển khai (Theo mẫu biểu đính kèm)

Trong năm học 2016-2017 trường dự kiến triển khai thực hiện ở khối 2.

2. Các giải pháp triển khai thực hiện (Nêu lần lượt từng nhiệm vụ, giải pháp)

- Tích cực tham mưu, tăng cường bổ sung cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị và các công cụ học tập theo mô hình dạy học VNEN.

- Tích cực tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường nội dung và phương pháp dạy học VNEN.

- Lựa chọn giáo viên trẻ, có năng lực xây dựng kế hoạch dự kiến dạy lớp 2 năm học 2016-2017, tăng cường cho các giáo viên dự giờ các trường đang thực hiện mô hình dạy học mới trong năm học này.

III. Đề xuất, kiến nghị

Lãnh đạo các cấp quan tâm đầu tư kinh phí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đơn nguyên 2 hoàn thành trước tháng 8 năm 2016, đảm bảo đủ 1 phòng/ lớp để nhà trường thực hiện dạy mô hình VNEN đối với khối 2.

Nhân Khang, ngày 11 tháng 4 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Huệ

Dự giờ dạy học VNEN - Lớp 2tại TH Vĩnh Trụ

Tác giả: thnhankhang

Xem thêm

" width="" height="" >
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Ngành GD xã Nhân khang: Mừng Đảng mừng xuân
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.