tin tức-sự kiện

HỘI NGHỊ CB,CC,VC VÀ LĐ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện hướng dẫn số 2254/HD-PGDĐT ngày 27/9/2019 của Phòng Giáo dục huyện Lý Nhân về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm học 2019-2020; được sự chỉ đạo của chi bộ, sự thống nhất giữa cán bộ quản lý và Ban chấp hành Công đoàn, hôm nay, trường Tiểu học xã Nhân Khang long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm học 2019-2020.

Đồng chíHiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019; kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2018-2019; kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019; dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Đồng chíChủ tịch công đoàn báo cáo kết quả hội nghị cán bộ, công chức ,viên chức và lao động ở các tổ; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động

Đồng chí trưởngBan Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2018-2019, phương hướng hoạt động năm học 2019-2020

Ông Nguyễn Văn Minh - BT Đảng ủy - CT hội đồng ND xã phát biểu ý kiến

Chia tay đ/c Phạm Hải Yến và ông Trần Thanh Tú

Tác giả: thnhankhang

Xem thêm

" width="" height="" >
GIỚI THIỆU SÁCH BẰNG TIẾNG ANH(Song ngữ)
Bài giới thiệu sách trong ngày hội đọc sách GĐ - Cô Trần Thị Thu Haf
CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP SÁCH CỦA PHỤ HUYNH
PHỤ HUYNH QUYÊN GÓP SÁCH
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN