tin tức-sự kiện

Bảng tin theo dõi Hoạt động của Liên Đội trường Tiểu học Nhân Khang
Trong thời gian qua nhà trường tổ chức cho liên đội thực hiện lao động vệ sinh trường lớp, đồng thời để tao cảnh quan môi trường sư phạm nhà trường đã phân công cho hai lớp 4A, 5A đã thường xuyên chăm sóc các bồn hoa và tưới hằng ngày, tổ chức dọn vệ sinh các khu vực và trước cổng trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trong từng buổi học, qua đó giáo dục ý thức giữ vệ sinh chung trong mỗi cá nhân đội viên.
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến

Xem thêm

Ngành Giáo dục xã Nhân Khang: CHÚC MỪNG NĂM MỚI
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.
Bài đồng diễn BỐNG BỐNG BANG BANG