tin tức-sự kiện

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG CỤM 6

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường - Cụm 6

Tháng 10 năm 2019

Căn cứ kế hoạch số 849/KH-GDĐT-GDTH ngày 06 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân; sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm, Trường Tiểu học xã Nhân Khang xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 10 năm 2019như sau:

1) Thời gian: 7h 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2019

2) Địa điểm: Trường Tiểu học xã Nhân Khang.

3) Nội dung:

3.1. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản các trường trong cụm

- Dự giờ 2 tiết theo mô hình trường học mới.

- Phương pháp tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; điều chỉnh tài liệu; sử dụng các công cụ hoc trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy,

- Phương pháp dạy học Tiếng việt 1- CGD, giáo dục lối sống lớp 1; điều chỉnh nội dung kiến thức môn TV1.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà.

- Đánh giá HS theo TT hợp nhất số 03/VBHN.

3.2. Đối với giáo viên Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc trong cụm

- Môn Mỹ thuật: Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạnh; tổ chức câu lạc bộ...

- Môn Âm nhạc: Vận dụng mô hình trường học mới vào giảng dạy môn Âm nhạc; việc đưa các làn điệu dân ca địa phương vào trường học; tổ chức các hoạt động tập thể, tổ chức câu lạc bộ...

- Môn Thể dục: Vận dụng mô hình trường học mới vào giảng dạy môn Thể dục; tổ chức, hướng dẫn, sáng tạo các trò chơi phục vụ các tiết học khác; phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu TDTT, tổ chức câu lạc bộ...

- Việc tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh lồng ghép với các tiết học.

- Đánh giá HS theo TT hợp nhất số 03/VBHN.

4) Tổ chức thực hiện

4.1. Nhóm 1: (Phòng 1- Dãy 2 tầng)

*Thành phần: Giáo viên lớp 1 các trường Tiểu học Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Nhân Khang, Nhân Chính.

* Người điều hành: Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Chính.

* Các tiết dạy:

- Tiết 1: + Tiếng Việt lớp 1- Bài: Âm /i/ (tiết 1)

+ Gv dạy: Nguyễn Thị Mai Dung

- Tiết 2: + GDLS lớp 1- Chủ đề 5: Chào ông bà, bố mẹ (tiết 1)

+ GV dạy: Trần Thị Thúy.

* Trao đổi

- Phương pháp dạy học Tiếng việt 1- CGD, giáo dục lối sống lớp 1.

- Điều chỉnh nội dung kiến thức môn TV1.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà.

- Đánh giá HS theo TT hợp nhất số 03/VBHN.

4.2. Nhóm 2: (Phòng 22- Dãy 3 tầng)

*Thành phần: Giáo viên lớp 2+3 các trường Tiểu học Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Nhân Khang, Nhân Chính.

* Người điều hành: Đ/c Trần Thị Hợp - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Khang.

* Các tiết dạy:

- Tiết 1: + Tiếng Việt lớp 2- Bài 8C: Thầy cô luôn thông cảm và hiểu em (tiết 1).

+ Gv dạy: Nguyễn Thị Ánh Hồng

- Tiết 2: + Toán lớp 3: Bài 20: Bảng chia 7(tiết 2)

+ GV dạy: Vũ Thị Hồng Yến.

* Trao đổi

- Phương pháp tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; điều chỉnh tài liệu; sử dụng các công cụ hoc trợ học tập; Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà.

- Đánh giá HS theo TT hợp nhất số 03/VBHN.

4.3. Nhóm 3: (Phòng 24- Dãy 3 tầng)

*Thành phần: Giáo viên lớp 4+5 các trường Tiểu học Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Nhân Khang, Nhân Chính.

* Người điều hành: Đ/c Nguyễn Trọng Cung - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Trụ.

* Các tiết dạy:

- Tiết 1: + Toán lớp 3: Bài 23: Tìm số chia (tiết 2)

+ GV dạy: Đào Thị Hiên.

- Tiết 2: + Tiếng Việt lớp 3- Bài 10A: Không quên cội nguồn (tiết 1).

+ Gv dạy: Trần Thị Huyền

* Trao đổi

- Phương pháp tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; điều chỉnh tài liệu; sử dụng các công cụ hoc trợ học tập; Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà.

- Đánh giá HS theo TT hợp nhất số 03/VBHN.

4.4. Nhóm 4: (Phòng 16- Dãy cấp 4)

*Thành phần: Giáo viên Thể dục các trường Tiểu học Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Nhân Khang, Nhân Chính, Nhân Mỹ, Xuân Khê, Nhân Bình, Nhân Nghĩa.

* Người điều hành: Đ/c Nguyễn Tiến Nam - GV trường Tiểu học Đồng Lý.

* Các tiết dạy:

- Tiết 1: + Bài 17: Động tác vươn thở, tay bài thể dục phát triển chung- Lớp 3

+ Gv dạy: Trần Văn Thủy (TH Nhân Chính)

- Tiết 2:

+ Bài: Động tác vươn thở, tay - Trò chơi dẫn bóng - Lớp 5.

+ Gv dạy: Nguyễn Tiến Nam (TH Đồng Lý)

* Trao đổi

Vận dụng mô hình trường học mới vào giảng dạy môn Thể dục; tổ chức, hướng dẫn, sáng tạo các trò chơi phục vụ các tiết học khác; phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu TDTT,…

- Phương pháp tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ.

- Việc tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh lồng ghép với các tiết học;.

- Đánh giá HS theo TT hợp nhất số 03/VBHN.

4.5. Nhóm 5: (Phòng 15- Dãy cấp 4)

*Thành phần: Giáo viên Âm nhạc các trường Tiểu học Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Nhân Khang, Nhân Chính, Nhân Mỹ, Xuân Khê, Nhân Bình, Nhân Nghĩa.

* Người điều hành: Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương - GV trường Tiểu học Vĩnh Trụ.

* Các tiết dạy: + Gv dạy: Lệ Thủy

- Tiết 1: Lớp 5: Học bài hát: Những bông hoa, những bài ca.

- Tiết 2: Lớp 5: Ôn tập bài hát những bông hoa, những bài ca.

Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài.

* Trao đổi

- Vận dụng thành tố tích cực của mô hình trường học mới trong quản lý lớp và giảng dạy môn âm nhạc; việc đưa các làn điệu dân ca địa phương vào trường học.

- Việc tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh lồng ghép với các tiết học;

- Phương pháp tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ.

- Đánh giá HS theo TT hợp nhất số 03/VBHN.

4.6. Nhóm 6: (Phòng 5- Dãy 2 tầng)

*Thành phần: Giáo viên Mĩ thuật các trường Tiểu học Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Nhân Khang, Nhân Chính, Nhân Mỹ, Xuân Khê, Nhân Bình, Nhân Nghĩa.

* Người điều hành: Đ/c Lê Xuân Hùng - GV trường Tiểu học Nhân Bình.

* Các tiết dạy: + Gv dạy: Nguyễn Thị Phương

- Tiết 1+2: Lớp 4: Chuyên đề 3: Ngày hội hóa trang (tiết 1+2)

* Trao đổi

- Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạnh, sử dụng Sách giáo viên, sách học sinh mới.

- Việc tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh lồng ghép với các tiết học;

- Phương pháp tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ.

- Đánh giá HS theo TT hợp nhất số 03/VBHN.

(Lưu ý: Các đ/c CBQL các trường dự ở các nhóm giáo viên lớp 2+3 và 4+5 theo nhiệm vụ phụ trách các trường tự phân công)

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm 6 tháng 10 năm 2017; Trường Tiểu học xã Nhân Khang trân trọng báo cáo Phòng GD-ĐT và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức, thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Các trường TH trong cụm (phối hợp th/h);

- Lưu: VT,

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hợp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ CM 4+5 - CÔ GIÁO ĐÀO THỊ HIÊN - TIẾT DẠY TOÁN LỚP 3

TỔ CHUYÊN MÔN 2+3- CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG - TIẾT DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 2

TỔ CHUYÊN MÔN 1 - TIẾT HỌC GIÁO DỤC LỐI SỐNG- CÔ GIÁO TRẦN THỊ THÚY

NHÓM THỂ DỤC - THẦY GIÁO NGUYỄN TIẾN NAM - TIẾT THỂ DỤC LỚP 5

NHÓM MĨ THUẬT-CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - TIẾT HỌC LỚP 4

NHÓM ÂM NHẠC - CÔ GIÁO LỆ THỦY - TIẾT ÂM NHẠC LỚP 5

Tác giả: thnhankhang

Xem thêm

" width="" height="" >
GIỚI THIỆU SÁCH BẰNG TIẾNG ANH(Song ngữ)
Bài giới thiệu sách trong ngày hội đọc sách GĐ - Cô Trần Thị Thu Haf
CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP SÁCH CỦA PHỤ HUYNH
PHỤ HUYNH QUYÊN GÓP SÁCH
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN