Tổ chức

  • LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

  • Địa chỉ: Xóm 6 xã Nhân Khang
  • Email: C1nhankhang@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263600686
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Huệ Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: ntbhue69c1nkh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0813022668
2
Họ tên: Trần Thị Hợp Không có ảnh
Vị trí: P. Hiệu trưởng
Email: Tthop73c1nch@gmail.com
Điện thoại: 0912807586
" width="" height="" >
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Ngành GD xã Nhân khang: Mừng Đảng mừng xuân
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.