Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
22/2019/TT-BGDĐT
Quy định về hội thi GV Giỏi, GV chủ nhiệm Giỏ... Chi tiết
2019-12-20
19/2019/TT-BGDĐT
Quy chế BD thường xuyên GV, CBQL... Chi tiết
2019-11-12
762/SGD-ĐT
Công nhận kết quả SKKN năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-05-08
239/PGD-ĐT
Hướng dẫn thi đua Đổi mới sáng tạo và xét kh... Chi tiết
2019-02-22
842/KH-PGDĐT
Công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm ... Chi tiết
2018-09-21
4320/BGDĐT-KHTC
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Chi tiết
2018-09-20
Số: 158/QĐ-BTC
Ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến ... Chi tiết
2018-08-15
1231/QĐ-ubnd
Ban hành khung thời gian năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-07-16
656/GDĐT-TCCB
Hướng dẫn làm hồ sơ xin chuyển công tác năm 20... Chi tiết
2018-05-04
361/KH-PGDĐT
Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, ... Chi tiết
2018-04-26
306/KH-PGDĐT
Bảo đảm ATGT trong dịp nghỉ ... Chi tiết
2018-04-23
1268/QĐ-BGDĐT
Quy định thời gian hết tập sự cho GV, giảng vi... Chi tiết
2018-04-20
295/PGDĐT-GDTH
hƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2017... Chi tiết
2018-04-19
281/TB-GDĐT
Phòng GD Lý Nhân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm n... Chi tiết
2016-04-26
Số 272/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn bổ sung thi Olympic môn học cấp huyệ... Chi tiết
2016-04-22
Số 267/TB-GDĐT
Kiểm tra tài chính... Chi tiết
2016-04-20
Số 245/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì II năm học 201... Chi tiết
2016-04-14
248/TB-GGĐT
Căn cứ luật thi đua khen thưởng, PGD triển khai K... Chi tiết
2016-04-14
Số 48/KH-UBND
Thi hành bộ luật dân sự... Chi tiết
2016-04-08
87/PGDĐT
Hướng dẫn nghỉ tết Bính Thân 2016... Chi tiết
2016-02-03
Số 59?TB-GDTX.HN
Kế hoạch ôn tập và tuyển sinh... Chi tiết
2015-05-13
108/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất l... Chi tiết
2015-04-27
77/GDĐT - GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 4/2015 cấp Tiểu học... Chi tiết
2015-04-02
68/GDTH-TĐKT
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng- Tiêu ch... Chi tiết
2015-03-12
149/HD-TLĐ
Xét kỉ niệm chương... Chi tiết
2015-02-04
30/LTPGDĐT-CĐGD
Trao quà cho CB,GV,NV,HS có hoàn cảnh khó khăn dịp ... Chi tiết
2015-01-30
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
214/PGDĐT-GDTH
Quy định các loại hồ sơ và công tác chuyên môn... Chi tiết
2014-09-09
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
30/2014/TT-BGDĐT
Ban hành quy định đánh giá học sinh... Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
tt58/BGDĐT
Ban hành quy chế đánh giá xếp loại... Chi tiết
2011-05-12
53/2008/QĐ-BGDĐT
Ban hành đánh giá xếp loại thể lực HS... Chi tiết
2008-09-18
" width="" height="" >
GIỚI THIỆU SÁCH BẰNG TIẾNG ANH(Song ngữ)
Bài giới thiệu sách trong ngày hội đọc sách GĐ - Cô Trần Thị Thu Haf
CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP SÁCH CỦA PHỤ HUYNH
PHỤ HUYNH QUYÊN GÓP SÁCH
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN