Điểm báo

Số liệu thống kê tuyển sinh năm học 2015-2016

`PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TR­ƯỜNG TH NHÂN MỸ

 


                  Số: 01/ BB-TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                        Nhân Mỹ, ngày 07 tháng 7 năm 2015.

 

 

BIÊN BẢN

V/v Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2015 - 2016

 

I.   Thời gian:

          Vào lúc 7 giờ 30 ngày 05 tháng 7 năm 2015.

II.  Địa điểm:

          Văn phòng trường Tiểu học Nhân Mỹ - xã Nhân Mỹ - huyện Lý Nhân.

III. Thành phần:

          1. Ông Trương Mạnh Hồng   - Hiệu trư­ởng - Chủ tịch hội đồng

          2. Ông Trương Hữu Lộc       - Phó HT -  CT Công đoàn  - Phó CT hội đồng

          3. Bà  Trần Thị Ánh Thoa     - Tổ trưởng Tổ 1- GVCN lớp 1 - Uỷ viên

          4. Bà  Trần Thị Hà                - GVCN lớp 1 - Uỷ viên

          5. Bà Trần Thị Khánh           - GVCN lớp 1  - Ủy viên

          6. Bà Đào Thị Nga                - Trưởng Tổ 2+3 - Uỷ viên

          7. Bà Trần Thúy Hồng          - Tổ trưởng Tổ 4+5, TTND  - Uỷ viên

          8. Bà Trần Thị Thủy              - Thư ký Hội đồng -  Uỷ viên

IV.  Nội dung:

1. Chủ tịch Hội đồng triển khai  các văn bản quy định về công tác tuyển sinh

     Thông qua quyết định số 39/QĐ-TH ngày 6 tháng 7 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Nhân Mỹ; Kế hoạch số 19/KH-GDĐT-GDTH ngày 16/6/2015 về việc hướng dẫn sinh vào lớp 1 năm học 2015 – 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Lý Nhân:

         - Trẻ được tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2015-2016 sinh năm 2009 trở về trước (tuyệt đối không tuyển sinh trẻ sinh năm 2010);

- Đã học lớp Mẫu giáo 5 tuổi tập trung hoặc không học qua lớp mẫu giáo;

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

     * Hồ sơ xét tuyển:  Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 01 túi hồ sơ, gồm:

          - Đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh đứng tên (theo mẫu quy định chung).

- 02 Giấy khai sinh (phô tô bản chính có Công chứng hoặc 02 bản sao Giấy khai sinh bản só có bản khai sinh chính để đối chiếu)

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi (do Hiệu trưởng trường Mần non cấp đối với trẻ đã học qua trương trình mẫu giáo).

      * Hồ sơ Hội đồng tuyển sinh gồm:

          - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

          - Biên bản làm việc của Hội đồng tuyển sinh.

          - Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2014-2015 (có thống kê độ tuổi kèm theo)

          - Hồ sơ của học sinh theo quy định ( đã nêu trên).

2. Hội đồng tuyển sinh tiển hành tuyển sinh, kết quả tuyển sinh:

Tổng hợp trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã:

- Tổng số: 85          Nữ: 44

            - Khuyết tật: 1       Nữ: 1

                   2. Kết quả tuyển sinh:

            - Tổng số học sinh dự tuyển: 80;   Nữ:  41 

      Trong đó:

            + Số học sinh trên địa bàn xã: 75;  Nữ: 40; (Khuyết tật: 1; Nữ:1 học HN- KT mắt)

            + Số học sinh chuyển đến học trái tuyến: 5; Nữ: 1

            - Số học sinh chuyển đi: 10;  Nữ: 04 (Đi trong huyện 6; nữ: 2; Đi khác huyện 1 nữ 0; Đi khác tỉnh 3; nữ 2)

            +  Số học sinh tuyển đúng độ tuổi: 80; Độ tuổi khác: 0

     3. Diện chính sách

Con Thương binh, bệnh binh: 01

Con hộ nghèo năm 2015 là: 02 học sinh

Con hộ cận nghèo năm 2015 là: 01 học sinh            

        4. Hồ sơ học sinh

    -  Đầy đủ các Hồ sơ theo quy định.

                   + Đơn xin vào học lớp 1:             80/80

                   + Có Khai sinh: (2 bản sao):        80/80

                   + Trẻ có Giấy chứng nhận HTCT MN 5 tuổi:  79/80 (1 học sinh không có do học trường Mần non Nghệ An.)

V. Nhận xét đánh giá chung:

    - Công tác quản lý, chỉ đạo của Nhà trường về việc vận động học sinh ra lớp được quan tâm và thực hiện tốt, số trẻ trên địa bàn ra lớp đủ.

    - Các đồng chí được phân công làm tốt công tác tuyển sinh;

    - Thu nhận 80 học sinh, hồ sơ đầy đủ theo quy định;

    - Đúng thời gian, hoàn thành công tác tuyển sinh;

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, thông qua Hội đồng tuyển sinh cùng thống nhất, nhất trí 100%./.

 

Tác giả:

Xem thêm

Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Thi TPTĐ Giỏi - Thầy Ngô Sỹ Đoàn
Tiết mục nhảy của học sinh Trường Tiểu học Nhân Mỹ tham gia Ngày Hội Tiếng Anh
Tiết mục múa tập thể ' Cháu hát về đảo xa' - của Trường Tiểu học Nhân Mỹ