Tin từ đơn vị khác

Nhà trường đón Đoàn BHXH về kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2018-2019

Trường Mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức họp Hội đồng sư phạm vào ngày 31 tháng 8 năm 2019

Tác giả: NGUYỄN THỊ BÍCH LỆ
data/9420991845486806981/tintuc/files/10.2018/44759246_375946949613405_4722885152672317440_n.jpg

Xem thêm

Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Thi TPTĐ Giỏi - Thầy Ngô Sỹ Đoàn
Tiết mục nhảy của học sinh Trường Tiểu học Nhân Mỹ tham gia Ngày Hội Tiếng Anh
Tiết mục múa tập thể ' Cháu hát về đảo xa' - của Trường Tiểu học Nhân Mỹ