Tin từ đơn vị khác

Sinh hoạt chuyên môn liên trường

Trường Mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức họp Hội đồng sư phạm vào ngày 31 tháng 8 năm 2019

Tác giả: NGUYỄN THỊ BÍCH LỆ
data/9420991845486806981/tintuc/files/10.2018/44983981_2695161607176646_7096109069114540032_n.jpg

Xem thêm

Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Thi TPTĐ Giỏi - Thầy Ngô Sỹ Đoàn
Tiết mục nhảy của học sinh Trường Tiểu học Nhân Mỹ tham gia Ngày Hội Tiếng Anh
Tiết mục múa tập thể ' Cháu hát về đảo xa' - của Trường Tiểu học Nhân Mỹ