Tin từ đơn vị khác

Trường Mầm non xã Đạo Lý đã đón đoàn kiểm tra của chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam

Thực hiện theo công văn số 295/PGD ĐT- NGLL ngày 29/4/2020.  Trường mầm non  xã Đạo Lý  tổ chức họp CB,GV,NV triển khai công việc để đón học sinh từ lớp 2 tuổi đến lớp 4 tuổi đi học trở lại

Tác giả: Quách Thị Thắm
data/9420991845486806981/tintuc/files/12.2019/77329710_2535452493186722_8520320898778005504_n.jpg

Xem thêm

Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Thi TPTĐ Giỏi - Thầy Ngô Sỹ Đoàn
Tiết mục nhảy của học sinh Trường Tiểu học Nhân Mỹ tham gia Ngày Hội Tiếng Anh
Tiết mục múa tập thể ' Cháu hát về đảo xa' - của Trường Tiểu học Nhân Mỹ