Tin từ đơn vị khác

TRƯỜNG MẦM NON HÒA HẬU KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HLHPN VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2018)

 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà nam, UBND huyện Lý Nhân, phòng GD huyện Lý nhân. Trường mầm non xã Hà hậu trân trọng thống báo tới các bậc cha mẹ trẻ tiếp tục cho các con nghỉ học từ ngày 17/2 đến tháng 2/2020. Trong thời gian các con nghỉ học ở nhà , gia đình bố trí người trồn giữ  các con cẩn thận và thực hiện tốt các khuyến cáo về công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh của Bôh Y tế để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các con. Trường mầm non xã Hòa Hậu trân trọng thông báo.

 

 

     PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HÒA HẬU                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   

DANH SÁCH PHÂN CÔNG

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trực trường

(từ ngày 17/02/2020 đến ngày hết ngày 29/02/2020)

 

 
   

TT

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo trực

GV, NV, BV trực

Số điện thoại trực

1

Thứ Hai

17/02/2020

 

Trần Lệ Thi

 

Trần Thị Thu Huyền

Trần Thị Mai Thanh

Nguyễn T Mai Hương

Trần Thị Hải

Ngô Thị Thu Hằng

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

 

0967689219

 

2

Thứ Ba

18/02/2020

 

Trần Thị Hường

 

Trần Thị Diệu Linh

Trần Thanh Tùng

Nguyễn Minh Thu

Trần Thị Thùy Dung

Trương T Hồng Hạnh

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

 

0978043681

 

3

Thứ Tư

19/02/2020

 

 

Trần Thị Thúy

Nguyễn Thúy Hạnh

Hà Thị Biên

Phạm Thị Minh Thúy

Trần Thị Hiền

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

0379067195

 

4

Thứ Năm

20/02/2020

Trần Lệ Thi

 

Nguyễn Thị Yến

Phạm Thị Hảo

Trần Thị Thu Phương

Trần Thị Thùy Linh

Trần Thị Thủy

Phạm Thị Thanh

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

0967689219

5

Thứ Sáu

21/02/2020

Trần Thị Thúy

 

Nguyễn Thị Thủy

Trần Thị Thúy

Nguyễn Thị Hải

Trần Thị Thu Hương

Ngô Thị Thủy

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

0379067195

 

TT

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo trực

GV, NV, BV trực

Số điện thoại trực

6

Thứ Bẩy

22/02/2020

 

 

 

 Trần Thị Hường

Trần Bích Thảo

Trần Thị Thơm

Trần Thu Hương

Trần Thị Hường

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

 

0967689219

 

7

Chủ nhật

23/02/2020

 

Trần Lệ Thi

Trần Thị Hường

Trần Thị Thúy

 

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

 

0967689219

 

8

Thứ Hai

24/02/2020

 

Trần Lệ Thi

 

Trần Thị Thu Huyền

Trần Thị Mai Thanh

Nguyễn T Mai Hương

Trần Thị Hải

Ngô Thị Thu Hằng

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

 

0967689219

 

9

Thứ Ba

25/02/2020

 

Trần Thị Hường

 

Trần Thị Diệu Linh

Trần Thanh Tùng

Nguyễn Minh Thu

Trần Thị Thùy Dung

Trương T Hồng Hạnh

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

 

0978043681

 

10

Thứ Tư

26/02/2020

 

 

Trần Thị Thúy

Nguyễn Thúy Hạnh

Hà Thị Biên

Phạm Thị Minh Thúy

Trần Thị Hiền

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

0379067195

 

11

Thứ Năm

27/02/2020

Trần Lệ Thi

 

Nguyễn Thị Yến

Phạm Thị Hảo

Trần Thị Thu Phương

Trần Thị Thùy Linh

Trần Thị Thủy

Phạm Thị Thanh

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

0967689219

TT

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo trực

GV, NV, BV trực

Số điện thoại trực

12

Thứ Sáu

28/02/2020

Trần Thị Thúy

 

Nguyễn Thị Thủy

Trần Thị Thúy

Nguyễn Thị Hải

Trần Thị Thu Hương

Ngô Thị Thủy

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

0379067195

 

13

Thứ Bẩy

29/02/2020

 

 

 

 Trần Thị Hường

Trần Bích Thảo

Trần Thị Thơm

Trần Thu Hương

Trần Thị Hường

Trần Huy Sang (BV)

Trần Văn Nghĩa (BV)

 

0967689219

 

 

                                                                   Hòa Hậu, ngày 17  tháng 02  năm 2020

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 

                                                                                                    (Đã ký)

 

 

                                                                                              Trần Lệ Thi

 

 

Tác giả: mnhoahau

Xem thêm

Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Thi TPTĐ Giỏi - Thầy Ngô Sỹ Đoàn
Tiết mục nhảy của học sinh Trường Tiểu học Nhân Mỹ tham gia Ngày Hội Tiếng Anh
Tiết mục múa tập thể ' Cháu hát về đảo xa' - của Trường Tiểu học Nhân Mỹ