Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Thi TPTĐ Giỏi - Thầy Ngô Sỹ Đoàn
Tiết mục nhảy của học sinh Trường Tiểu học Nhân Mỹ tham gia Ngày Hội Tiếng Anh
Tiết mục múa tập thể ' Cháu hát về đảo xa' - của Trường Tiểu học Nhân Mỹ
  

Tổ chức

  • ban giam hieu

  • Địa chỉ: Nhân Mỹ- Lý Nhân- Hà Nam
  • Email: c1nhanmy@gmail.com
  • Điện thoại: 03513876124
TT Thông tin
1
Họ tên: Trương Mạnh Hồng
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c1nhanmy@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0917616228
2
Họ tên: Trương Hữu Lộc
Vị trí: Hiệu Phó
Email: truonghuuloc75@gmail.com
Điện thoại: 0941045683