Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Thi TPTĐ Giỏi - Thầy Ngô Sỹ Đoàn
Tiết mục nhảy của học sinh Trường Tiểu học Nhân Mỹ tham gia Ngày Hội Tiếng Anh
Tiết mục múa tập thể ' Cháu hát về đảo xa' - của Trường Tiểu học Nhân Mỹ
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số 208/UBND-KT&HT
V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ tr... Chi tiết
2018-03-16
Số 02/KH-LN
Kế hoạch tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi h... Chi tiết
2018-02-07
Số 93 - PGDĐT - GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 2 cấp Tiểu học năm 2... Chi tiết
2018-01-31
Số 56 /KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch tổ chức hội thi GVCN lớp giỏi cấp T... Chi tiết
2018-01-23
Số 15/KH-THPP Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động ... Chi tiết
2017-03-14
KH/30PGD
Quyết định... Chi tiết
2014-10-01
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07