Điểm báo

BẢNG TỔNG HỢP 8 TUẦN HKI 18-19
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, năm sinh Nữ Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Khen thưởng
(chỉ dùng cho cuối năm)
Hoàn thành chương trình lớp học (chỉ dùng cho cuối năm) Lên lớp
(chỉ dùng cho cuối năm)
Ghi chú
Tiếng Việt Toán Tự nhiên và Xã hội/ Khoa học Lịch sử
và Địa lí
Đạo đức T.công
K.thuật
Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Ngoại ngữ Tin học Tiếng dân tộc Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học, GQVĐ Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực kỉ luật Đoàn kết, yêu thương
Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Khen cuối năm Khen đột xuất
1 Cao Đức Duy 16/11/2008   T 9 T 9 T   T   T T T T T T   T       T T T T T T T          
2 Nguyễn Thị Đông Đông  12/02/2008 x H 8 H 8 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
3 Ngô Hương Giang  25/09/2008 x T 9 H 8 H   H   H H H H H T   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
4 Nguyễn Minh Hiếu 18/6/2007   C 3 C 1 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
5 Nguyễn Thị Thu Hòa 04/02/2008 x T 9 H 7 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
6 Nguyễn Thị Bích Huệ 05/12/2008 x T 9 H 8 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
7 Nguyễn Thị Khánh Huyền 29/08/2008 x T 9 H 8 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
8 Nguyễn Duy Khánh 23/12/2008   H 7 H 7 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
9 Nguyễn Thị Hương Lan 07/01/2008 x T 9 H 8 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
10 Trần Thị Cẩm Lệ 19/03/2007 x T 9 T 9 T   T   T T T T T T   T       T T T T T T T          
11 Nguyễn Thị Bích Loan 21/03/2008 x T 9 H 8 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
12 Nguyễn Nhật Long  12/09/2008   H 7 H 7 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
13 Nguyễn Thị Hải Lý 13/04/2008 x T 9 H 7 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
14 Lê Huy Nam 17/02/2008   H 8 H 6 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
15 Nguyễn Văn Nam 24/10/2008   H 7 H 7 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
16 Nguyễn Văn Thành 18/04/2008   H 7 H 6 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
17 Đinh Thị Diệu Thảo 15/01/2008 x T 9 H 8 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
18 Nguyễn Thị Thanh Thùy 18/6/2008 x T 9 T 9 T   T   T T T T T T   T       T T T T T T T          
19 Nguyễn Minh Thư 22/05/2008 x T 9 T 9 T   T   T T T T T T   T       T T T T T T T          
20 Nguyễn Thị Thu Trăng 18/12/2008 x T 9 H 7 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
21 Nguyễn Văn Trường 21/01/2008   H 8 H 6 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
22 Nguyễn Thanh Tùng 20/01/2008   H 8 H 8 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
23 Đinh Quang Vinh 28/02/2008   H 8 H 7 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
24 Nguyễn Thị Hồng Xuân 08/09/2008 x H 8 H 6 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
25 Nguyễn Hoàng Yến  12/07/2008 x H 8 H 7 H   H   H H H H H H   H       Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
25   15 25 25 25 25 25 0 25 0 25 25 25 25 25 25 0 25 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0  
Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương