Điểm báo

Lịch trực cơ quan lần 4 (Từ 02/03/2020 đến 15/03/2020)

PHÒNG GDĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo vệ trường

(Từ 02/3/2020 đến 15/3/2020)

 

STT

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo trực

Số điện thoại

GV, NV trực

Số điện thoại

1

Thứ Hai

02/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trương Thị Hậu

Lê Hữu Tuấn

Nguyễn Văn Ky

0949873276

0869213359

0344084752

2

Thứ Ba

03/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                       

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Thanh Tình

Nguyễn Văn Ky

0982157850

0943227650

0344084752

3

Thứ Tư

04/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Đoàn Công Trường

Cao Thị Bích Thủy

Nguyễn Văn Ky

0975929838

0982706646

0344084752

4

Thứ Năm

05/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trần Thị Quý

Nguyễn Thị Nhu

Nguyễn Văn Ky

0943602891

0987039537

0344084752

5

Thứ Sáu

06/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Hằng Nga

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Văn Ky

0942960594

0974987163

0344084752

6

Thứ Bảy

07/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Luyến

Đoàn Thị Ngàn

Nguyễn Văn Ky

0374645633

0965727207

0344084752

7

Chủ nhật

08/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Thu

Vũ Đình Ấn

Nguyễn Văn Ky

0976059839

0385428087

0344084752

8

Thứ Hai

09/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trần Thị Bích

Trần Thị Tình

Nguyễn Văn Ky

0387058348

0344358575

0344084752

9

Thứ Ba

10/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trần Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Văn Ky

0399766575

0973369805

0344084752

10

Thứ Tư

11/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Thanh Tình

Nguyễn Văn Ky

0982157850

0943227650

0344084752

11

Thứ Năm

12/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Vũ Thị Lứu

Cao Thị Bích Thủy

Nguyễn Văn Ky

0355391337

0982706646

0344084752

12

Thứ Sáu

13/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Hoài

Cao Thị Luyến

Nguyễn Văn Ky

0969583973

0374645633

0344084752

13

Thứ Bảy

14/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Vũ Đình Ấn

Lê Hữu Tuấn

Nguyễn Văn Ky

0385428087

0869213359

0344084752

14

Chủ nhật

15/3/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Hằng Nga

Đoàn Công Trường

Nguyễn Văn Ky

0942960594

0975929838

0344084752

 

                                                              Nhân Nghĩa, ngày 02 tháng 3 năm 2020

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                

                                                                                                   Cao Văn Giảng

 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa