Điểm báo

Lịch trực cơ quan lần 2 (Từ 10/02/2020 đến 16/02/2020)

PHÒNG GDĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

của Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo vệ trường

(Từ 10/02/2020 đến 16/02/2020)

 

STT

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo trực

Số điện thoại

GV, NV trực

Số điện thoại

1

Thứ Hai

10/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trương Thị Hậu

Lê Hữu Tuấn

Nguyễn Văn Ky

0949873276

0869213359

0344084752

2

Thứ Ba

11/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Thanh Tình

Nguyễn Văn Ky

0982157850

0943227650

0344084752

3

Thứ Tư

12/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Đoàn Công Trường

Cao Thị Bích Thủy

Nguyễn Văn Ky

0975929838

0982706646

0344084752

4

Thứ Năm

13/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trần Thị Quý

Nguyễn Thị Nhu

Nguyễn Văn Ky

0943602891

0987039537

0344084752

5

Thứ Sáu

14/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Hằng Nga

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Văn Ky

0942960594

0974987163

0344084752

6

Thứ Bảy

15/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Luyến

Đoàn Thị Ngàn

Nguyễn Văn Ky

0374645633

0965727207

0344084752

7

Chủ nhật

16/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Thu

Vũ Đình Ấn

Nguyễn Văn Ky

0976059839

0385428087

0344084752

 

                                                              Nhân Nghĩa, ngày 10 tháng 02 năm 2020

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                          

 

                                                             Cao Văn Giảng

 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa