Điểm báo

Lịch trực cơ quan lần 6 (Từ 30/03/2020 đến 12/04/2020)

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo vệ trường

(Từ 01/4/2020 đến 15/4/2020)

 

STT

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo trực

Số điện thoại

GV, NV trực

Số điện thoại

1

Thứ Tư

01/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Đoàn Công Trường

Nguyễn T.Thanh Huyền

Nguyễn Văn Ky

0975929838

0378486886

0344084752

2

Thứ Năm

02/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trần Thị Quý

Nguyễn Thị Nhu

Nguyễn Văn Ky

0943602891

0987039537

0344084752

3

Thứ Sáu

03/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Hằng Nga

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Văn Ky

0942960594

0974987163

0344084752

4

Thứ Hai

06/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Luyến

Trần Thị Tình

Nguyễn Văn Ky

0374645633

0344358575

0344084752

5

Thứ Ba

07/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Đoàn Thị Ngàn

Vũ Đình Ấn

Nguyễn Văn Ky

0965727207

0385428087

0344084752

6

Thứ Tư

08/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trương Thị Hậu

Nguyễn Thị Thanh Tình

Nguyễn Văn Ky

0949873276

0943227650

0344084752

7

Thứ Năm

09/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Toan

Cao Thị Bích Thủy

Nguyễn Văn Ky

0974596338

0982706646

0344084752

8

Thứ Sáu

10/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Hoài

Đoàn Thị Ngàn

Nguyễn Văn Ky

0969583973

0965727207

0344084752

9

Thứ Hai

13/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Nhung

Lê Hữu Tuấn

Nguyễn Văn Ky

0974987163

0869213359

0344084752

10

Thứ Ba

14/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Luyến

Lê Thị Cúc

Nguyễn Văn Ky

0374645633

0396313532

0344084752

11

Thứ Tư

15/4/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Văn Ky

0982706646

0987039537

0344084752

 

                                                              Nhân Nghĩa, ngày 01 tháng 4 năm 2020

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                             Cao Văn Giảng

 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa