Điểm báo

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

       PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC TẾT CANH TÝ 2020

 

TT

NGÀY

GV, NV TRỰC

LÃNH ĐẠO TRỰC

Số ĐT trực

1

23/01/2020

(29/12 Kỷ Hợi)

Nguyễn Thị Thanh Tình

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Văn Ky

Nguyễn Thị Thắng                       

0986990540

2

24/01/2020

(30/12 Kỷ Hợi)

Trương Thị Hậu

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Văn Ky

Nguyễn Thị Thắng                       

0986990540

3

25/01/2020

(01/01 Canh Tý)

Đoàn Công Trường

Cao Thị Bích Thủy

Nguyễn Văn Ky

Cao Văn Giảng

0972750850

4

26/01/2020

(02/01 Canh Tý)

Vũ Đình Ấn

Lê Hữu Tuấn

Nguyễn Văn Ky

Cao Văn Giảng

0972750850

5

27/01/2020

(03/01 Canh Tý)

Cao Thị Hằng Nga

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Văn Ky

Nguyễn Thị Thắng                       

0986990540

6

28/01/2020

(04/01 Canh Tý)

Cao Thị Luyến

Đoàn Thị Ngàn

Nguyễn Văn Ky

Cao Văn Giảng

0972750850

7

29/01/2020

(05/01 Canh Tý)

Trần Thị Quý

Nguyễn Thị Nhu

Nguyễn Văn Ky

Cao Văn Giảng

0972750850

 

                                                               Nhân Nghĩa, ngày 20 tháng 01  năm 2020

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                              Cao Văn Giảng

                                                                                           

 

                                            

                                                                                           

 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa