Điểm báo

Lịch trực cơ quan lần 3 (Từ 17/02/2020 đến 29/02/2020)

PHÒNG GDĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo vệ trường

(Từ 17/02/2020 đến 29/02/2020)

 

STT

Ngày, tháng, năm

Lãnh đạo trực

Số điện thoại

GV, NV trực

Số điện thoại

1

Thứ Hai

17/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trương Thị Hậu

Lê Hữu Tuấn

Nguyễn Văn Ky

0949873276

0869213359

0344084752

2

Thứ Ba

18/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Thanh Tình

Nguyễn Văn Ky

0982157850

0943227650

0344084752

3

Thứ Tư

19/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Đoàn Công Trường

Cao Thị Bích Thủy

Nguyễn Văn Ky

0975929838

0982706646

0344084752

4

Thứ Năm

20/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trần Thị Quý

Nguyễn Thị Nhu

Nguyễn Văn Ky

0943602891

0987039537

0344084752

5

Thứ Sáu

21/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Hằng Nga

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Văn Ky

0942960594

0974987163

0344084752

6

Thứ Bảy

22/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Cao Thị Luyến

Đoàn Thị Ngàn

Nguyễn Văn Ky

0374645633

0965727207

0344084752

7

Chủ nhật

23/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Thu

Vũ Đình Ấn

Nguyễn Văn Ky

0976059839

0385428087

0344084752

8

Thứ Hai

24/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Trần Thị Bích

Trần Thị Tình

Nguyễn Văn Ky

0344084752

0344358575

0344084752

9

Thứ Ba

25/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Vũ Thị Lứu

Trần Thị Thu Hương

Nguyễn Văn Ky

0344084752

0399766575

0344084752

10

Thứ Tư

26/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Thanh Tình

Nguyễn Văn Ky

0982157850

0943227650

0344084752

11

Thứ Năm

27/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Đoàn Công Trường

Cao Thị Bích Thủy

Nguyễn Văn Ky

0975929838

0982706646

0344084752

12

Thứ Sáu

28/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                       

0972750850

0986990540

Nguyễn Thị Hoài

Cao Thị Luyến

Nguyễn Văn Ky

096958973

0374645633

0344084752

13

Thứ Bảy

29/02/2020

Cao Văn Giảng

Nguyễn Thị Thắng                      

0972750850

0986990540

Vũ Đình Ấn

Lê Hữu Tuấn

Nguyễn Văn Ky

0385428087

0869213359

0344084752

 

                                                              Nhân Nghĩa, ngày 17 tháng 02 năm 2020

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                          

                                                                                           Cao Văn Giảng

 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa