Điểm báo

Quy chế chi tiêu nội bộ trường học năm 2015

            Căn cứ vào nguồn kinh phí được Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân giao theo dự toán năm 2015;

Căn cứ các Thông tư hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;

            Căn cứ Nghị quyết Hội nghị công chức trường Tiểu học Nhân Nghĩa ngày 07 tháng 10 năm 2014;

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa