Thông báo

Thông báo Về việc Triển khai Kế hoạch tuyển sinh học sinh vào lớp 1, Năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

Về việc Triển khai Kế hoạch tuyển sinh học sinh vào lớp 1

Năm học 2018 - 2019

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Các em học sinh thân mến!

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của UBND huyện Lý Nhân về Kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2018 và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2018-2019; Kế hoạch số 539/PGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân về Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh học sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 của nhà trường;

Được sự nhất trí của Đảng uỷ, UBND xã Nhân Nghĩa; trường tiểu học Nhân Nghĩa xin thông báo tới toàn thể cha mẹ học sinh và các em học sinh vào lớp 1 (năm học 2018-2019) các nội dung sau đây:

1, Tngày 05/7/2018 nhà trường lập tờ trình đề nghị Phòng GD-ĐT Lý Nhân thành lập Hội đồng tuyến sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019;

2, Từ ngày 09/7/2018 đến 20/7/2018: Nhà trường xây dựng kế hoạch, thông báo kế hoạch tuyển sinh đến cha mẹ học sinh và trên Đài phát thanh của xã và tiến hành thu nhận hồ sơ tuyến sinh tại trường.

3, Đúng 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 năm 2018 (Sáng thứ Tư), các bậc cha mẹ học sinh (Bố hoặc mẹ) đưa con em mình đến trường tập trung làm hồ sơ tuyển sinh cho các em học sinh vào học lớp 1 năm học 2018-2019;

Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 01 túi hồ sơ, gồm:

- Đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên (theo mẫu quy định chung).

- 02 Giấy khai sinh bản sao hợp lệ (có bản chính để đối chiếu) hoặc bản chính phô tô có công chứng.

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi (do Hiệu trưởng trường Mầm non cấp).

4, Khi đi, các bậc cha mẹ học sinh mang theo giấy khai sinh bản chính để đối chiếu và bút viết để làm đơn đăng ký vào học lớp 1 năm học 2018-2019.

Vậy nhà trường xin thông báo để toàn thể cha mẹ học sinh biết được kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và đến trường đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

(để báo cáo)

- Phòng GD-ĐT;

- Đảng ủy, UBND xã;

- Lưu VT, Hồ sơ tuyển sinh.

HIỆU TRƯỞNG

Cao Văn Giảng

Tải về

Xem thêm...
Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa