tin tức-sự kiện

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2018-2019

         Căn cứ Công văn số 274/PGDĐT-NGLL ngày 04/03/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông năm 2019;

        Căn cứ kế hoạch kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Nghĩa; Kế hoạch số 127/KH-TH ngày 25/9/2018 của trường Tiểu học Nhân Nghĩa về thực hiện công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học  2018- 2019;  

       Thực hiện Kế hoạch 36/KH-TH ngày 06/03/2019 của trường Tiểu học Nhân Nghĩa triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019, Hôm nay vào tiết chào cờ sáng thứ hai ngày 25/3/2019, tại sân trường, Trường tiểu học Nhân Nghĩa đã tổ chức triển khai hoạt động trải nghiệm giáo dục An toàn giao thông trong trường học năm 2019. Về dự buổi hoạt động trải nghiệm có các thầy cô giáo là lãnh đạo nhà rường, các thầy cô giáo, nhân viên và tất cả 392 học sinh về dự đông đủ.

         Hoạt động trải nghiệm giáo dục An toàn giao thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời giáo dục cho các em Đội viên, nhi đồng ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông năm 2019 với chủ đề: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa:

Các cô giáo trong trường đang hát múa về giáo dục An toàn giao thông

Hai em học sinh đang đọc tuyên truyền măng non An toàn giao thông

 

Thầy giáo Vũ Đình Ấn hướng dẫn kiểm tra độ an toàn của xe đạp trước khi tham gia giao thông

Thầy giáo Vũ Đình Ấn hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe đạp điện đảm bảo ATGT

Thầy giáo Đoàn Công Trường đang tổ chức, triển khai cho học sinh phần giao lưu trả lời các câu hỏi nói về các viển báo giao thông và việc thực hiện các quy định về An toàn giao thông

Tác giả: thnhannghia

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương