tin tức-sự kiện

Thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2016-2017

      Thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 784/KH-GDĐT-GDTH ngày 31/10/2016 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân về việc tổ chức Hội thi "Giáo viên dạy giỏi các cấp" năm học 2016-2017, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Lý Nhân diễn ra từ ngày 24/11/2016 đến hết ngày 9/12/2016. Ngày 24/11/2016, các giáo viên tham gia bài kiểm tra năng lực, trong hai ngày 0/12-02/12/2015, Trường tiểu học Nhân Nghĩa đã chọn cử 4 giáo viên tham gia Hội thi: Cô giáo Nguyễn Thị Toan, Cao Thị Luyến, Nguyễn Thị Nhu và Nguyễn Thị Kiều Trang. Nhà trường đã tổ chức tốt cho 4 cô giáo đi dự thi Giáo viên dạy Giỏi cấp huyện năm học 2016-2017 tại cụm 2 (Trường tiểu học Nhân Chính). Kết quả 3 cô giáo được công nhận danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện năm học 2016-2017.

Một số hình ảnh ghi lại của Hội thi:

Ông Nguyễn Trọng Dương-Phó trưởng phòng GD-ĐT Lý Nhân Khai mạc Hội thi

Ông Nguyễn Quang Huy-Phó trưởng phòng Tiểu học Sở GD-ĐT Hà Nam tặng hoa Hội thi

Cô giáo Nguyễn Thị Toan đang thi giảng tiết thứ nhất Khoa học lớp 4

Cô giáo Nguyễn Thị Toan đang cùng học sinh hát bài hát khởi động tiết thứ hai TNXH lớp 3

Cô giáo Cao Thị Luyến đang thi giảng tiết thứ Nhất TNXH lớp 2

Cô giáo Cao Thị Luyến đang thi giảng tiết thứ Nhất TNXH lớp 2

Cô giáo Cao Thị Luyến đang thi giảng tiết thứ Nhất TNXH lớp 2

Cô giáo Cao Thị Luyến đang thi giảng tiết thứ hai môn Khoa học lớp 5

Cô giáo Nguyễn Thị Nhu đang thi giảng tiết thứ nhất môn Tiếng Anh lớp 5

Cô giáo Nguyễn Thị Nhu đang thi giảng tiết thứ nhất môn Tiếng Anh lớp 5

Cô giáo Nguyễn Thị Nhu đang thi giảng tiết thứ hai môn Tiếng Anh lớp 4

Học sinh đang hoạt động nhóm ở tiết giảng thứ hai môn Tiếng Anh lớp 4

Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Trang đang thi giảng tiết thứ nhất môn Thể dục lớp 4

Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Trang đang thi giảng tiết thứ nhất môn Thể dục lớp 4

Cô giáo Nguyễn Thị Nhu (đứng thứ tư từ phải ảnh) và Nguyễn Thị Toan (đứng thứ ba từ phải ảnh) nhận Giấy chứng nhận GVG cấp huyên năm học 2016-2017

Cô giáo Cao Thị Luyến (đứng giữa ảnh) nhận Giấy chứng nhận GVG cấp huyên năm học 2016-2017

Tác giả: thnhannghia

Xem thêm

Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
Tổng kết năm học 2017-2018
Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Nhân Nghĩa
Tiết mục văn nghệ 'Tổ quốc gọi tên mình' của trường Tiểu học Nhân Nghĩa năm học 2016 - 2017
Thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2013-2104