tin tức-sự kiện

Phát động cuộc thi 'Những tấm gương tâm huyết sáng tao và làm theo lời Bác' lầm thứ 3 năm 2019

        Thực hiện công văn số 1992/PDGĐT - NGLL ngày 3/9/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lý Nhân về 'Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo làm theo lời Bác' và công văn số ....'Kỷ niệm mái trường mến yêu'

         Ngày 7/9/2019 nhà trường đã họp và quán triệt văn bản chỉ đạo tới toàn bộ giáo viên, nhân viên. Ngày 9/9/2019 nhà trường đã quán triệt công văn số 1992/PDGĐT - NGLL ngày 3/9/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lý Nhân Phát động cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết sáng tao và làm theo lời Bác" lầm thứ 3 năm 2019 và công văn số ...."Kỷ niệm mái trường mến yêu" tới toàn bộ giáo viên, nhân viên và học sinh .

Sau đây là một sô hình ảnh minh họa:

       

Tác giả: TH Nhân Nghĩa

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương