tin tức-sự kiện

Hưởng ứng tham gia Lễ phát động ra quân làm tổng vệ sinh môi trưòng,

         Thực hiện Công văn số 1044/UBND-TN&MT ngày 08/10/2018 của UBND huyện Lý Nhân và Công văn số 918/PGDĐT-NGLL về việc đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Trường tiểu học Nhân Nghĩa đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Lý Nhân.

         Tiếp tục thực hiện tốt việc tích hợp, lồng ghép giáo dục trong các môn học và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lóp nhằm nâng cao nhận thức, hành vi của học sinh về công tác bảo vệ môi trường theo quy đinh của pháp luật.

         Thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích, giáo dục học sinh thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ học tập và tích cực tham gia vệ sinh trường lóp hàng ngày (quét dọn lớp, lau bàn ghế, hành lang, sân trường, chăm sóc cầy xanh, cây cảnh, cây hoa dọc các ỉổỉ đi, gốc cây bóng mát; hai bên lề đường phía ngoài khu vực cổng trường ...)

         Đinh kỳ hàng tuần (dành 20 đến 30 phút cuối tuần), nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường tham gia tổng vệ sinh trường lớp và quanh khu vực trường (phát quang bụi 'rậm, khơi thông cổng rãnh, quét dọn, thu gom, phân loại và xử lý rác thải,...) theo quy định.

        Thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018, vào tiết Sinh hoạt tập thể và Hoạt động trải nghiệm, nhà trường tổ chức 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường và học sinh khối lớp 4, 5 làm tổng vệ sinh trường lớp, xung quanh sân trường, con đường từ cổng trường đến con đường của thôn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại:

Các thầy cô giáo cùng các em học sinh lớp 4 đang tổng vệ sinh con đường từ cổng trường ra đường thôn xóm

Các thầy cô giáo cùng các em học sinh lớp 5 đang lao động tổng vệ sinh trên sân trường nhặt cỏ, giấy rác,...

 

Tác giả: thnhannghia

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương