tin tức-sự kiện

Tuyên truyền, quán triệt công tác phòng cháy, chữa cháy tháng 3/2017

 

      Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Lý Nhân và Phòng GD&ĐT theo nội dung Công văn số 684/PGDĐT-NGLL ngày 19/9/2016  về việc Hướng dẫn nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 - 2017;

       Mục đích của  việc tuyên truyền PCCC, cứu hộ, cứu nạn nhằm giúp CB, GV, NV và HS nắm, hiểu và vận dụng:

        - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, rộng rãi Luật Phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy nổ để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

        - Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong nhà trường.

        - Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

        - Nâng cao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại của buổi tuyên truyền PCCC:

Tác giả: thnhannghia

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương