Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
Tổng kết năm học 2017-2018
Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Nhân Nghĩa
Tiết mục văn nghệ 'Tổ quốc gọi tên mình' của trường Tiểu học Nhân Nghĩa năm học 2016 - 2017
  

Tổ chức

  • Ban thanh tra giáo dục

  • Địa chỉ: Nhân Nghĩa-Lý Nhân-Hà Nam
  • Email: c1nhannghia@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513628006
TT Thông tin
1
Họ tên: Cao Văn Giảng
Vị trí: Trưởng ban
Email: cvgiang66c1nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0972750850
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Vị trí: Ủy viên
Email: thuhangln80@gmail.com
Điện thoại: 0977174079
3
Họ tên: Cao Thị Hằng Nga
Vị trí: Ủy viên
Email: cthnga79c1nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0942 960 594
4
Họ tên: Trương Thị Hậu
Vị trí: Ủy viên
Email: tthau79c1nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0916508625
5
Họ tên: Trần Thị Quý
Vị trí: Uỷ viên
Email: ttq73c1nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0943602891