Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
  

Tổ chức

  • Ban thanh tra giáo dục

  • Địa chỉ: Nhân Nghĩa-Lý Nhân-Hà Nam
  • Email: c1nhannghia@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513628006
TT Thông tin
1
Họ tên: Cao Văn Giảng
Vị trí: Trưởng ban
Email: cvgiang66c1nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0972750850
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thắng
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: thang75c1nhanchinh@gmail.com
Điện thoại: 0986990540
3
Họ tên: Cao Thị Hằng Nga
Vị trí: Ủy viên
Email: cthnga79c1nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0942 960 594
4
Họ tên: Trương Thị Hậu
Vị trí: Ủy viên
Email: tthau79c1nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0916508625
5
Họ tên: Trần Thị Quý
Vị trí: Uỷ viên
Email: ttq73c1nng@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0943602891