Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 204/BC-TTH
Tổng kết phong trào thi đua năm học 2018-2019 Sơ k... Chi tiết
2019-11-20
Số: 168/KH-TH
Kế hoạch tổ chức dạy kỹ năng sống và hoạt ... Chi tiết
2019-10-12
Số: 173/QĐ-TTH
Về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, kh... Chi tiết
2019-10-12
Số: 169/QĐ-TTH
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường ... Chi tiết
2019-10-11
Số: 167/KH-TTH
Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm h... Chi tiết
2019-10-11
Số: 166/KH-TTH
Kế hoạch tổ chức hội thi “Giáo viên dạy gi... Chi tiết
2019-10-11
Số: 160/KH-TTH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Pháp ch... Chi tiết
2019-10-01
Số: 159/KH-TTH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông ... Chi tiết
2019-09-29
Số: 157/KH-TTH
Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ... Chi tiết
2019-09-29
Số: 152/KH-TTH
Kế hoạch Thực hiện công tác Thi đua, Khen thưở... Chi tiết
2019-09-28
Số: 151/KH-TTH
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giá... Chi tiết
2019-09-28
Số: 150/KH-TTH
Kế hoạch Chỉ đạo của Hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2019-09-27
Số: 149/KH-TTH
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 20... Chi tiết
2019-09-27
Số: 146/KH-TTH
Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học; tiếp d... Chi tiết
2019-09-26
Số: 144/BC-TTH
Quy mô trường lớp và cơ sở vật chất trường ... Chi tiết
2019-09-25
Số: 145/KH-TTH
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo d... Chi tiết
2019-09-25
Số: 138/CT-BGDĐT
CT 188 Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng ... Chi tiết
2019-08-24
Số: 142/KH-TTH
Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm th... Chi tiết
2019-08-10
Số: 137/BC - TTH
Kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-07-08
Số: 134/KH-TTH
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-06-26
Số: 53/BC-THNN
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Việc thực hiện nhiệm vụ... Chi tiết
2019-04-04
Số: 51/BC-TTH
Kết quả hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo d... Chi tiết
2019-03-27
Số: 40/QĐ-TTH
Về việc Khen thưởng giáo viên và học sinh lớp ... Chi tiết
2019-03-08
Số: 41/QĐ-TTH
Về việc Khen thưởng giáo viên và học sinh đạt... Chi tiết
2019-03-08
Số: 39/QĐ-TTH
Về việc Khen thưởng giáo viên và học sinh lớp ... Chi tiết
2019-03-08
Số: 27/KH-TTH
Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học s... Chi tiết
2019-02-12
Số: 25/BC-TTH
Sơ kết đánh giá Học kì I, Năm học 2018 – 2019... Chi tiết
2019-02-01
Số: 24/QĐ-TTH
Về việc Khen thưởng giáo viên và học sinh đạt... Chi tiết
2019-02-01
Số: 20/2018/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ 20-2018-BGDDT QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP... Chi tiết
2019-01-24
Số: 15/KH-TTH
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ho... Chi tiết
2019-01-20
Số: 13/KH-TTH
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 20... Chi tiết
2019-01-11
Số: 6a/KH-TTH
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa ... Chi tiết
2019-01-07
Số: 187/KH-TTH
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm h... Chi tiết
2018-12-13
Số: 174/KH-TTH
Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và n... Chi tiết
2018-11-21
Số: 153/KH-TTH
Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-11-03
Số: 147/QĐ-TTH
Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu n... Chi tiết
2018-10-14
Số: 146/QĐ-TTH
Quyết định Về việc ban hành Quy chế về công t... Chi tiết
2018-10-13
Số: 144/BC-TTH
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học ... Chi tiết
2018-10-13
Số: 143/KH-TTH
Kế hoạch Tổ chức thi giáo viên giỏi và hội gi... Chi tiết
2018-10-12
Số: 142/KH-TTH
Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trư... Chi tiết
2018-10-12
Số: 141/QĐ-TTH
Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc ... Chi tiết
2018-09-28
Số: 126/KH-TTH
Kế hoạch Thực hiện công tác Thi đua, Khen thưở... Chi tiết
2018-09-25
Số: 124/KH-TTH
Kế hoạch Thực hiện công tác Pháp chế năm học... Chi tiết
2018-09-25
Số: 121/KH-TTH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018... Chi tiết
2018-09-24
Số: 122/QĐ-TTH
Quyết định Về việc thành lập Ban Kiểm tra nộ... Chi tiết
2018-09-24
Số: 123/KH-TTH
Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; tiếp d... Chi tiết
2018-09-24
Số: 120/KH-TTH
Kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2018-09-23
Số: 119/KH-TTH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-23
Số: 84/BC-TH
Báo cáo tổng kết Kết quả thực hiện nhiệm v... Chi tiết
2018-05-22
Số: 80/BC-TH
BC Tổng kết Kết quả thực hiện công tác Pháp c... Chi tiết
2018-05-19
Số: 74/BC-TH
BÁO CÁO CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2... Chi tiết
2018-05-15
Số: 64/BC-GDTH
Báo cáo Kết quả kiểm tra nội bộ trường học ... Chi tiết
2018-05-09
Số: 51/KH-TH
KH Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường (Gi... Chi tiết
2018-04-09
Số: 49/KH-TH
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU TRÍ TUỆ TUỔI THƠ C... Chi tiết
2018-04-04
Số 48/BC-TH
BC tổng hợp Ý kiến góp ý cho Dự thảo các chư... Chi tiết
2018-04-03
183/QĐ-PGDĐT
Quyết định của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về khen thư... Chi tiết
2018-03-12
Số: 19/KH-TH
KH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm... Chi tiết
2018-03-07
Số: 18/KH-TH
KH Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Kh... Chi tiết
2018-02-03
số 17/KH-TH
Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ... Chi tiết
2018-01-25
Số: 10/BC-TH
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHIỆM VỤ HỌC KỲ... Chi tiết
2018-01-19
Số: 05/QĐ-TTH
Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp công... Chi tiết
2018-01-10
Số: 01/BC-TH
Báo cáo Kết quả kiểm tra nội bộ trường học ... Chi tiết
2018-01-06
Số: 02/BC-TH
Báo cáo Sơ kết Kết quả thực hiện công tác Ph... Chi tiết
2018-01-06
Số: 210/KH-TH
Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tr... Chi tiết
2017-12-16
Số: 207/KH-TH
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY... Chi tiết
2017-12-13
Số: 171/BC-TH
BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-20... Chi tiết
2017-10-11
149/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác thư viện trường ... Chi tiết
2017-09-28
136/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế năm học... Chi tiết
2017-09-27
139/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác Thi đua-Khen thưởn... Chi tiết
2017-09-27
133/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác xã hội hoá giáo d... Chi tiết
2017-09-24
134/KH-TH
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông ... Chi tiết
2017-09-24
132/KH-TH
KH Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,... Chi tiết
2017-09-23
130/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2017-09-23
131/QĐ-TH
QĐ Về việc thành lập Ban Kiểm tra nội bộ trư... Chi tiết
2017-09-23
129/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-09-22
126/KH-TH
KH Triển khai thực hiện công tác giáo dục An toà... Chi tiết
2017-09-13
Số: 115 /BC-THNN
Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động tron... Chi tiết
2017-07-30
114/KH-TH
Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 - 2018... Chi tiết
2017-07-10
113/QĐ-TH
Quyết định Về việc Thành lập Hội đồng tuy... Chi tiết
2017-07-10
99/BC-TH
Báo cáo Kết quả sử dụng phòng bộ môn Tin học... Chi tiết
2017-05-25
332/KHPGD-CNTT
Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT... Chi tiết
2017-05-24
335/PGDĐT-TCCB
Đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, viên chức... Chi tiết
2017-05-23
329/PGD-NGLL
hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 v... Chi tiết
2017-05-23
328/PGD-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ... Chi tiết
2017-05-23
15/CĐGD
Hướng dẫn làm hồ sơ thi đua công đoàn năm họ... Chi tiết
2017-05-22
98/BC-TH
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHIỆM VỤ NĂM HỌC... Chi tiết
2017-05-21
325/PGD-TĐKT
Hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng cuối nă... Chi tiết
2017-05-20
97/QĐ-TH
Quyết định về việc Khen thưởng giáo viên và ... Chi tiết
2017-05-20
96/BC-TH
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Pháp chế n... Chi tiết
2017-05-19
50/KH-UBND
Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5;... Chi tiết
2017-05-18
311/PGD-NGLL
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm Ngày s... Chi tiết
2017-05-16
93/BC-TH
Báo cáo công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2... Chi tiết
2017-05-15
14/CĐGD
V/v hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn... Chi tiết
2017-05-12
1994/KH-UBND
Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017 và... Chi tiết
2017-05-11
84/BC-GDTH
Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ trường học ... Chi tiết
2017-05-03
85/BC-TH
Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp cho Dự thảo... Chi tiết
2017-05-03
78/BC-TH
Báo cáo tổng hợp xin ý kiến đóng góp Dự thảo... Chi tiết
2017-04-24
79/QĐ-TH
Quyết định về việc kiểm tra toàn diện các ho... Chi tiết
2017-04-24
76/QĐ-TH
Quyết định về việc Thành lập đoàn CB, GV, NV ... Chi tiết
2017-04-20
72/QĐ-TH
Quyết định về việc Khen thưởng học sinh lớp ... Chi tiết
2017-04-17
66/QĐ-TH
QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng giáo viên và h... Chi tiết
2017-04-13
74/QĐ-TH
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Ng... Chi tiết
2017-04-12
71/QĐ-TH
Quyết định về việc kiểm tra hồ sơ của các t... Chi tiết
2017-04-06
70/QĐ-TH
Quyết định về việc Ban hành Bộ quy tắc ứng x... Chi tiết
2017-04-06
69/QĐ-TH
Quyết định thành lập Tổ tư vấn xây dựng Bộ... Chi tiết
2017-04-06
67/QĐ-TH
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám kh... Chi tiết
2017-04-05
64/QĐ-TH
Quyết định về việc kiểm tra toàn diện và chuy... Chi tiết
2017-03-30
63/BC-TH
Báo cáo Kết quả hoạt động ngoài giờ lên lớp... Chi tiết
2017-03-30
59/QĐ-TH
QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng giáo viên và h... Chi tiết
2017-03-25
60/QĐ-TH
QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng giáo viên và h... Chi tiết
2017-03-25
61/QĐ-TH
QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng giáo viên và h... Chi tiết
2017-03-25
58/QĐ-TH
QUYẾT ĐỊNH Thành lập đoàn kiểm tra chéo hoạt ... Chi tiết
2017-03-25
53/QĐ-TH
Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm b... Chi tiết
2017-03-18
52/QĐ-TH
Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đ... Chi tiết
2017-03-18
40/BC-TH
Báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi vẽ tranh Qu... Chi tiết
2017-03-10
34/BC - TH
Báo cáo việc triển khai Cuộc thi viết thư quốc ... Chi tiết
2017-02-23
32/BC-TH
Báo cáo tình hình thực hiện đánh giá học sinh t... Chi tiết
2017-02-20
26/BC-TH
Báo cáo kết quả thực hiện phòng ngừa, ngăn ch... Chi tiết
2017-02-06
25/BC-TH
Báo cáo tình hình nghỉ Tết Đinh Dậu năm 2017... Chi tiết
2017-02-02
23/BC-TH
Báo cáo Sơ kết học kì I năm học 2016-2017... Chi tiết
2017-01-24
21/BCSK-TH
Báo cáo Sơ kết chuyên đề năm 2016 về kết quả... Chi tiết
2017-01-19
08/BC-TH
Báo cáo Kết quả Triển khai công tác tư vấn tâm... Chi tiết
2017-01-16
07/BC-TH
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác học sinh, g... Chi tiết
2017-01-08
02/BC-TH
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Pháp chế H... Chi tiết
2017-01-04
01/BC-GDTH
Báo cáo Kết quả kiểm tra nội bộ trường học ... Chi tiết
2017-01-04
05/QĐ-TH
Quyết định về việc kiểm tra hoạt động của ... Chi tiết
2017-01-02
151/BC-TH
Báo cáo Kết quả cuộc thi “Chữ Việt đẹp” c... Chi tiết
2016-12-31
149/BC-TH
Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT vào công tác qu... Chi tiết
2016-12-26
148/KH-TH
Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ cuối họ... Chi tiết
2016-12-25
147/KH-TH
Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm học 20... Chi tiết
2016-12-24
115/BC-TH
BC Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi và thao g... Chi tiết
2016-11-07
105/QĐ-TH
Quyết định V/v ban hành Quy chế thực hiện dân c... Chi tiết
2016-10-09
104/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo công tác Thi đua-Khen thưởng... Chi tiết
2016-10-09
100/KH-TH
Kế hoạch tổ chức học 2 buổi/ngày năm học 201... Chi tiết
2016-10-03
98/KH-TH
Kế hoạch công tác tư vấn tâm lý học đường c... Chi tiết
2016-10-01
97/KH-TH
Kế hoạch tự đánh giá năm học 2016-2017... Chi tiết
2016-10-01
92/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo phong trào 'Giữ vở sạc... Chi tiết
2016-09-30
95/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông ... Chi tiết
2016-09-30
96/KH-TH
Kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu n... Chi tiết
2016-09-30
93/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác thư viện trường ... Chi tiết
2016-09-30
87/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác Xã hội hoá giáo d... Chi tiết
2016-09-29
89/KH-TH
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dự... Chi tiết
2016-09-29
85/KH-TH
Kế hoạch Thực hiện công tác Pháp chế năm học... Chi tiết
2016-09-28
84/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sin... Chi tiết
2016-09-28
80/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2016-09-26
81/KH-TH
Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp c... Chi tiết
2016-09-26
79/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017... Chi tiết
2016-09-26
110/BC-TH
Báo cáo Tự đánh giá năm học 2015-2016... Chi tiết
2016-08-10
20/KH-TH
Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp c... Chi tiết
2015-09-28
09/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2015 - 201... Chi tiết
2015-09-20
15/KH-TH
Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua 'Xây d... Chi tiết
2015-09-20
18/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo Công tác Thi đua-Khen thưởng... Chi tiết
2015-09-20
11/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác Xã hội hóa giáo d... Chi tiết
2015-09-19
07/KH-TH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016... Chi tiết
2015-09-18
08/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo của hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2015-09-18
21b/QĐ-TH
Quyết định Về việc ban hành Quy chế Tổ chức ... Chi tiết
2015-09-06
23a/QĐ-TH
Quyết định Kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen th... Chi tiết
2015-09-06
20b/QĐ-TH
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tr... Chi tiết
2015-09-06
1121/HD-SGDĐT-TTr
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường h... Chi tiết
2015-09-04
223/PGDDT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 -... Chi tiết
2015-09-03
1113/SGDĐT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu... Chi tiết
2015-09-01
3131/CT-BGDĐT
Chỉ thị Nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ GD-... Chi tiết
2015-08-25
4323/BGDĐT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-20... Chi tiết
2015-08-25
05/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo thực hiện tiếp tục đẩy ... Chi tiết
2015-02-05
5105/CT-BGDĐT
Chỉ thị Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy t... Chi tiết
2014-11-03
25/KH-TH
Kế hoạch Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm h... Chi tiết
2014-10-05
15/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông ... Chi tiết
2014-09-26
18/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sin... Chi tiết
2014-09-26
07/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015... Chi tiết
2014-09-25
08/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2014-09-25
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
30/2014/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh ti... Chi tiết
2014-08-28
06/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác Y tế trường học... Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/BC-TH
Về việc công tác chuẩn bị cho khai giảng năm h... Chi tiết
2014-08-12
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
03/VBHN-BGDĐT
Thông tư ban hành Điều lệ Trường Tiểu học... Chi tiết
2014-01-22
75/2012/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố ... Chi tiết
2012-10-03