Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
Tổng kết năm học 2017-2018
Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Nhân Nghĩa
Tiết mục văn nghệ 'Tổ quốc gọi tên mình' của trường Tiểu học Nhân Nghĩa năm học 2016 - 2017
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 138/CT-BGDĐT
CT 188 Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng ... Chi tiết
2019-08-24
Số: 53/BC-THNN
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Việc thực hiện nhiệm vụ... Chi tiết
2019-04-04
Số: 51/BC-TTH
Kết quả hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo d... Chi tiết
2019-03-27
Số: 40/QĐ-TTH
Về việc Khen thưởng giáo viên và học sinh lớp ... Chi tiết
2019-03-08
Số: 41/QĐ-TTH
Về việc Khen thưởng giáo viên và học sinh đạt... Chi tiết
2019-03-08
Số: 39/QĐ-TTH
Về việc Khen thưởng giáo viên và học sinh lớp ... Chi tiết
2019-03-08
Số: 27/KH-TTH
Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học s... Chi tiết
2019-02-12
Số: 25/BC-TTH
Sơ kết đánh giá Học kì I, Năm học 2018 – 2019... Chi tiết
2019-02-01
Số: 24/QĐ-TTH
Về việc Khen thưởng giáo viên và học sinh đạt... Chi tiết
2019-02-01
Số: 20/2018/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ 20-2018-BGDDT QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP... Chi tiết
2019-01-24
Số: 15/KH-TTH
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ho... Chi tiết
2019-01-20
Số: 13/KH-TTH
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 20... Chi tiết
2019-01-11
Số: 6a/KH-TTH
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa ... Chi tiết
2019-01-07
Số: 187/KH-TTH
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm h... Chi tiết
2018-12-13
Số: 174/KH-TTH
Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và n... Chi tiết
2018-11-21
Số: 153/KH-TTH
Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-11-03
Số: 147/QĐ-TTH
Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu n... Chi tiết
2018-10-14
Số: 146/QĐ-TTH
Quyết định Về việc ban hành Quy chế về công t... Chi tiết
2018-10-13
Số: 144/BC-TTH
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học ... Chi tiết
2018-10-13
Số: 143/KH-TTH
Kế hoạch Tổ chức thi giáo viên giỏi và hội gi... Chi tiết
2018-10-12
Số: 142/KH-TTH
Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trư... Chi tiết
2018-10-12
Số: 141/QĐ-TTH
Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc ... Chi tiết
2018-09-28
Số: 126/KH-TTH
Kế hoạch Thực hiện công tác Thi đua, Khen thưở... Chi tiết
2018-09-25
Số: 124/KH-TTH
Kế hoạch Thực hiện công tác Pháp chế năm học... Chi tiết
2018-09-25
Số: 121/KH-TTH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018... Chi tiết
2018-09-24
Số: 122/QĐ-TTH
Quyết định Về việc thành lập Ban Kiểm tra nộ... Chi tiết
2018-09-24
Số: 123/KH-TTH
Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; tiếp d... Chi tiết
2018-09-24
Số: 120/KH-TTH
Kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2018-09-23
Số: 119/KH-TTH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-23
Số: 84/BC-TH
Báo cáo tổng kết Kết quả thực hiện nhiệm v... Chi tiết
2018-05-22
Số: 80/BC-TH
BC Tổng kết Kết quả thực hiện công tác Pháp c... Chi tiết
2018-05-19
Số: 74/BC-TH
BÁO CÁO CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2... Chi tiết
2018-05-15
Số: 64/BC-GDTH
Báo cáo Kết quả kiểm tra nội bộ trường học ... Chi tiết
2018-05-09
Số: 51/KH-TH
KH Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường (Gi... Chi tiết
2018-04-09
Số: 49/KH-TH
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU TRÍ TUỆ TUỔI THƠ C... Chi tiết
2018-04-04
Số 48/BC-TH
BC tổng hợp Ý kiến góp ý cho Dự thảo các chư... Chi tiết
2018-04-03
183/QĐ-PGDĐT
Quyết định của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về khen thư... Chi tiết
2018-03-12
Số: 19/KH-TH
KH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm... Chi tiết
2018-03-07
Số: 18/KH-TH
KH Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Kh... Chi tiết
2018-02-03
số 17/KH-TH
Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ... Chi tiết
2018-01-25
Số: 10/BC-TH
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHIỆM VỤ HỌC KỲ... Chi tiết
2018-01-19
Số: 05/QĐ-TTH
Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp công... Chi tiết
2018-01-10
Số: 01/BC-TH
Báo cáo Kết quả kiểm tra nội bộ trường học ... Chi tiết
2018-01-06
Số: 02/BC-TH
Báo cáo Sơ kết Kết quả thực hiện công tác Ph... Chi tiết
2018-01-06
Số: 210/KH-TH
Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tr... Chi tiết
2017-12-16
Số: 207/KH-TH
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY... Chi tiết
2017-12-13
Số: 171/BC-TH
BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-20... Chi tiết
2017-10-11
149/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác thư viện trường ... Chi tiết
2017-09-28
136/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế năm học... Chi tiết
2017-09-27
139/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác Thi đua-Khen thưởn... Chi tiết
2017-09-27
133/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác xã hội hoá giáo d... Chi tiết
2017-09-24
134/KH-TH
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông ... Chi tiết
2017-09-24
132/KH-TH
KH Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,... Chi tiết
2017-09-23
130/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2017-09-23
131/QĐ-TH
QĐ Về việc thành lập Ban Kiểm tra nội bộ trư... Chi tiết
2017-09-23
129/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-09-22
126/KH-TH
KH Triển khai thực hiện công tác giáo dục An toà... Chi tiết
2017-09-13
Số: 115 /BC-THNN
Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động tron... Chi tiết
2017-07-30
114/KH-TH
Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 - 2018... Chi tiết
2017-07-10
113/QĐ-TH
Quyết định Về việc Thành lập Hội đồng tuy... Chi tiết
2017-07-10
99/BC-TH
Báo cáo Kết quả sử dụng phòng bộ môn Tin học... Chi tiết
2017-05-25
332/KHPGD-CNTT
Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT... Chi tiết
2017-05-24
335/PGDĐT-TCCB
Đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, viên chức... Chi tiết
2017-05-23
329/PGD-NGLL
hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 v... Chi tiết
2017-05-23
328/PGD-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ... Chi tiết
2017-05-23
15/CĐGD
Hướng dẫn làm hồ sơ thi đua công đoàn năm họ... Chi tiết
2017-05-22
98/BC-TH
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHIỆM VỤ NĂM HỌC... Chi tiết
2017-05-21
325/PGD-TĐKT
Hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng cuối nă... Chi tiết
2017-05-20
97/QĐ-TH
Quyết định về việc Khen thưởng giáo viên và ... Chi tiết
2017-05-20
96/BC-TH
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Pháp chế n... Chi tiết
2017-05-19
50/KH-UBND
Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5;... Chi tiết
2017-05-18
311/PGD-NGLL
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm Ngày s... Chi tiết
2017-05-16
93/BC-TH
Báo cáo công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2... Chi tiết
2017-05-15
14/CĐGD
V/v hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn... Chi tiết
2017-05-12
1994/KH-UBND
Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017 và... Chi tiết
2017-05-11
84/BC-GDTH
Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ trường học ... Chi tiết
2017-05-03
85/BC-TH
Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp cho Dự thảo... Chi tiết
2017-05-03
78/BC-TH
Báo cáo tổng hợp xin ý kiến đóng góp Dự thảo... Chi tiết
2017-04-24
79/QĐ-TH
Quyết định về việc kiểm tra toàn diện các ho... Chi tiết
2017-04-24
76/QĐ-TH
Quyết định về việc Thành lập đoàn CB, GV, NV ... Chi tiết
2017-04-20
72/QĐ-TH
Quyết định về việc Khen thưởng học sinh lớp ... Chi tiết
2017-04-17
66/QĐ-TH
QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng giáo viên và h... Chi tiết
2017-04-13
74/QĐ-TH
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Ng... Chi tiết
2017-04-12
71/QĐ-TH
Quyết định về việc kiểm tra hồ sơ của các t... Chi tiết
2017-04-06
70/QĐ-TH
Quyết định về việc Ban hành Bộ quy tắc ứng x... Chi tiết
2017-04-06
69/QĐ-TH
Quyết định thành lập Tổ tư vấn xây dựng Bộ... Chi tiết
2017-04-06
67/QĐ-TH
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám kh... Chi tiết
2017-04-05
64/QĐ-TH
Quyết định về việc kiểm tra toàn diện và chuy... Chi tiết
2017-03-30
63/BC-TH
Báo cáo Kết quả hoạt động ngoài giờ lên lớp... Chi tiết
2017-03-30
59/QĐ-TH
QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng giáo viên và h... Chi tiết
2017-03-25
60/QĐ-TH
QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng giáo viên và h... Chi tiết
2017-03-25
61/QĐ-TH
QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng giáo viên và h... Chi tiết
2017-03-25
58/QĐ-TH
QUYẾT ĐỊNH Thành lập đoàn kiểm tra chéo hoạt ... Chi tiết
2017-03-25
53/QĐ-TH
Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm b... Chi tiết
2017-03-18
52/QĐ-TH
Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đ... Chi tiết
2017-03-18
40/BC-TH
Báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi vẽ tranh Qu... Chi tiết
2017-03-10
34/BC - TH
Báo cáo việc triển khai Cuộc thi viết thư quốc ... Chi tiết
2017-02-23
32/BC-TH
Báo cáo tình hình thực hiện đánh giá học sinh t... Chi tiết
2017-02-20
26/BC-TH
Báo cáo kết quả thực hiện phòng ngừa, ngăn ch... Chi tiết
2017-02-06
25/BC-TH
Báo cáo tình hình nghỉ Tết Đinh Dậu năm 2017... Chi tiết
2017-02-02
23/BC-TH
Báo cáo Sơ kết học kì I năm học 2016-2017... Chi tiết
2017-01-24
21/BCSK-TH
Báo cáo Sơ kết chuyên đề năm 2016 về kết quả... Chi tiết
2017-01-19
08/BC-TH
Báo cáo Kết quả Triển khai công tác tư vấn tâm... Chi tiết
2017-01-16
07/BC-TH
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác học sinh, g... Chi tiết
2017-01-08
02/BC-TH
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Pháp chế H... Chi tiết
2017-01-04
01/BC-GDTH
Báo cáo Kết quả kiểm tra nội bộ trường học ... Chi tiết
2017-01-04
05/QĐ-TH
Quyết định về việc kiểm tra hoạt động của ... Chi tiết
2017-01-02
151/BC-TH
Báo cáo Kết quả cuộc thi “Chữ Việt đẹp” c... Chi tiết
2016-12-31
149/BC-TH
Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT vào công tác qu... Chi tiết
2016-12-26
148/KH-TH
Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ cuối họ... Chi tiết
2016-12-25
147/KH-TH
Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm học 20... Chi tiết
2016-12-24
115/BC-TH
BC Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi và thao g... Chi tiết
2016-11-07
105/QĐ-TH
Quyết định V/v ban hành Quy chế thực hiện dân c... Chi tiết
2016-10-09
104/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo công tác Thi đua-Khen thưởng... Chi tiết
2016-10-09
100/KH-TH
Kế hoạch tổ chức học 2 buổi/ngày năm học 201... Chi tiết
2016-10-03
98/KH-TH
Kế hoạch công tác tư vấn tâm lý học đường c... Chi tiết
2016-10-01
97/KH-TH
Kế hoạch tự đánh giá năm học 2016-2017... Chi tiết
2016-10-01
92/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo phong trào 'Giữ vở sạc... Chi tiết
2016-09-30
95/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông ... Chi tiết
2016-09-30
96/KH-TH
Kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu n... Chi tiết
2016-09-30
93/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác thư viện trường ... Chi tiết
2016-09-30
87/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác Xã hội hoá giáo d... Chi tiết
2016-09-29
89/KH-TH
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dự... Chi tiết
2016-09-29
85/KH-TH
Kế hoạch Thực hiện công tác Pháp chế năm học... Chi tiết
2016-09-28
84/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sin... Chi tiết
2016-09-28
80/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2016-09-26
81/KH-TH
Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp c... Chi tiết
2016-09-26
79/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017... Chi tiết
2016-09-26
110/BC-TH
Báo cáo Tự đánh giá năm học 2015-2016... Chi tiết
2016-08-10
20/KH-TH
Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp c... Chi tiết
2015-09-28
09/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2015 - 201... Chi tiết
2015-09-20
15/KH-TH
Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua 'Xây d... Chi tiết
2015-09-20
18/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo Công tác Thi đua-Khen thưởng... Chi tiết
2015-09-20
11/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác Xã hội hóa giáo d... Chi tiết
2015-09-19
07/KH-TH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016... Chi tiết
2015-09-18
08/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo của hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2015-09-18
21b/QĐ-TH
Quyết định Về việc ban hành Quy chế Tổ chức ... Chi tiết
2015-09-06
23a/QĐ-TH
Quyết định Kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen th... Chi tiết
2015-09-06
20b/QĐ-TH
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tr... Chi tiết
2015-09-06
1121/HD-SGDĐT-TTr
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường h... Chi tiết
2015-09-04
223/PGDDT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 -... Chi tiết
2015-09-03
1113/SGDĐT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu... Chi tiết
2015-09-01
3131/CT-BGDĐT
Chỉ thị Nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ GD-... Chi tiết
2015-08-25
4323/BGDĐT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-20... Chi tiết
2015-08-25
05/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo thực hiện tiếp tục đẩy ... Chi tiết
2015-02-05
5105/CT-BGDĐT
Chỉ thị Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy t... Chi tiết
2014-11-03
25/KH-TH
Kế hoạch Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm h... Chi tiết
2014-10-05
15/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông ... Chi tiết
2014-09-26
18/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sin... Chi tiết
2014-09-26
07/KH-TH
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015... Chi tiết
2014-09-25
08/KH-TH
Kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng năm học ... Chi tiết
2014-09-25
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
30/2014/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh ti... Chi tiết
2014-08-28
06/KH-TH
Kế hoạch thực hiện công tác Y tế trường học... Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/BC-TH
Về việc công tác chuẩn bị cho khai giảng năm h... Chi tiết
2014-08-12
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
03/VBHN-BGDĐT
Thông tư ban hành Điều lệ Trường Tiểu học... Chi tiết
2014-01-22
75/2012/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố ... Chi tiết
2012-10-03